НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Ас. Ивелина Кирилова, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Водни спортове
Сектор АФАС
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(381)
Мобилен тел: 0885-507-620
E-mail: istateva@abv.bg

Образование и кариера

Понастоящем 2015г. Докторант в катедра Водни спортове

2012г. – 2013г - Магистър, НСА „Васил Левски”, специалност: Адаптирана физическа активност и спорт

1998г. – 2002г - Бакалавър, НСА „Васил Левски, специалности: Треньор по спортна гимнастика, Учител по физическо възпитание

 

2017г. Асистент специалност: “Адаптирана физическа активност и спорт”, катедра „Водни спортове”, НСА “Васил Левски”

2014г. – 2017 г - Хоноруван преподавател - по специалността “Адаптирана физическа активност и спорт”, катедра „Водни спортове”, НСА “Васил Левски”


Научни интереси

Физическа активност през целия живот;
Хранене при хора с увреждания;
Интегриран спорт;
Силов трибой при хора с интелектуални увреждания.


 

??????? ??? Facebook Twitter Share