НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2677247 Картинка 11853738 Картинка 5735641 Картинка 10584114 Картинка 3896820 Картинка 10337377 Картинка 687117 Картинка 7821110 Картинка 2636885 Картинка 3564665

Гл. ас. Ива Димова, доктор

Факултет "Педагогика"
Катедра Лека атлетика
Сектор Лека атлетика
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(297) / Кабинет 334
E-mail: ivi4et_0@abv.bg
Уеб сайт: 

Образование и кариера

2020 г. до сега Национална Спортна Академия „Васил Левски“ – главен асистент по лека атлетика
2018 г. Придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ в Професионално направление 7.2 Спорт с дисертационен труд на тема „Структура и съдържание на годишната подготовка в гладкото бягане на 400 м ри жени с различна квалификация“
2017 г. Национална Спортна Академия „Васил Левски“ – асистент по лека атлетика
2015-2018 г Редовен аспирант (докторант) към Катедра „Лека атлетика“
2014 г. Завършва НСА „Васил Левски” със Специалност „Физическо възпитание“, магистърска програма „Физическо възпитание и спорт в основна степен на СОУ („Магистър”)
2013 г. Завършва НСА „Васил Левски” с две специалности
-Специалност „Спорт“, Професионална квалификация „Треньор по Лека атлетика“ („Бакалавър“)
-Специалност „Физическо възпитание“, Професионална квалификация „Учител по Физическо възпитание“ („Бакалавър“)
2009 г. Завършва Средно общообразователно училище „Неофит Рилски“, град Харманли (Езикова паралелка с интензивно изучаване на Английски език и втори език Немски)


Педагогическа дейност

Част от колектива на катедрата, които водят Спортно-педагогическо усъвършенстване и Учебно методична практика по лека атлетика.
Автор на 42 публикации 23, от които в чужбина
Лектор към Център за следдипломна квалификация към НСА „Васил Левски“
Научен ръководител на дипломанти.
Член на редакционна колегия на научно-методично списание по проблемите на леката атлетика „Лека атлетика & Наука“ (ISBN 2603-4263).


Треньорска дейност

2018 г. до сега Треньор в спринт, скокове и многобой (мъже/жени)
2012 г. до сега Провежда тренировъчни занимания с деца по лека атлетика на възраст между 4 г и 18 г.
2002-2017 г. Медалистка от Национални шампионати по лека атлетика. В спортната си кариера успява да завоюва на 100 медала от Национални шампионати в следните дисциплини; 400 м, 800 м, 4х100 м, 4х400 м, скок на височина, петобой, седмобой, 60 м пр. б. 100 м пр. б., 400 м пр. б.
2015 г. Участник на XXV Световно студентско първенство в Гуанджу, Южна Корея, в дисциплината 400 м през препятствия
2013 г. Част от Национални отбор по Лека Атлетика на Европейското отборно първенство в Дъблин, Ирландия
2008 г. Национален рекорд в дисциплината петобой за девойки под 18 г
2006-2015 г. В периода е част от гарнитурите на Националния отбор по Лека атлетика на Балкански шампионати за мъже и жени


Научни интереси

Основните научни интереси засягат:
-Структурата и съдържанието в гладкото и препятствено бягане на 400 м
-Проблеми свързани с подготовката на подрастващи лекоатлети чрез многобойна подготовка
-Седмобой и десетобой в при състезатели с висока квалификация
-Леката атлетика в начална образователна степен


Публикации, учебници, ръководства

Учебници и учебни помагала
1. Миладинов, О., Н. Изов, К. Георгиева, И. Димова и кол., Система за оценяване на физическата дееспособност на ученици от I до XII клас.
Монографични трудове
1. Димова, И., Лекоатлетически многобой за деца под 14 години, Болид Инс, 2020.


ДРУГИ УМЕНИЯ, КВАЛИФИКАЦИИ И ПОСТИЖЕНИЯ
2019 г. – активно се включва в организацията на Националната Студентска Универсиада Варна 2019.
2018 г. – преминава селекция, чрез набор от обучения и тестове, и взима участие като доброволец на Вторите Европейски Игри в Минск, Беларус 2019.
2017-2019 част от Организационния екип на ежегоден турнир „Лекоатлетически звезди на София“.
2017 година участва в Technical Officials Education and Certification System (TOECS) Level I Course Samokov 21-25 June 2017,удостоено с успешно преминаване и допускане до явяване до TOECS Level II.
Участие в Technical Officials Education and Certification System (TOECS) Level II Course Правец, България 06.09-10.09 Септември 2017.Организирно от European Athletics, със съдействието на IAAF.
2010 г. – активно участва в организирането на състезания по лека атлетика от различен ранг, част от Националния спортен календар на БФЛА. Също така е част от съдийския състав (Съдийска Колегия към БФЛА). 
Високо ниво на владеене на работа с компютър; Отлично владеене на софтуерен продукт Microsoft Office™ 2013 (вкл. Microsoft Word, Excel, Power Point). Добро ниво на владеене на софтуерен продукт SPSS 19.0. Високо ниво на владеене на софтуерни продукти Adobe Photoshop и Corel Draw. Добро ниво на владеене на софтуерни продукти за биомеханичен анализ DartFish и Kinovea

 
??????? ??? Facebook Twitter Share