НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Гл. ас. Десислава Илиева, доктор

Факултет "Спорт"
Катедра Мениджмънт и история на спорта
Сектор Мениджмънт на спорта
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(285) / стая 320
E-mail: d.ilieva_nsa@abv.bg

Образование и кариера

    Дата и място на раждане: 03.04.1987 в гр. Благоевград

2013 – 2015 Редовен докторант в катедра Мениджмънт и история на спорта.

2015 Защитава дисертация на тема „Маркетинг на спорта за всички“.

2010 – 2012 ОКС Магистър, НСА „Васил Левски“, специалност: Спортен мениджмънт.

2010 – 2012 ОКС Магистър, Военна академия „Г. С. Раковски“, специалност: Публични комуникации в сигурността и отбраната.

2006 – 2010 ОКС Бакалавър, НСА „Васил Левски“, специалност: Спорт (треньор по таекуондо); втора специалност: Физическо възпитание (учител по ФВ).

2008 – 2010 Специализация по спортна журналистика.

2013 до днес - Преподавател по спортен мениджмънт в НСА “Васил Левски”.

2010 до днес - Генерален секретар и член на УС на Българска асоциация спорт за всички.


Научни интереси

В областта на спортния мениджмънт и маркетинг, Мениджмънт на спортни събития, Маркетинг на спорта за всички, Финансов мениджмънт, Икономически отношения в спорта, Спортна журналистика, PR и реклама.


Владее английски, гръцки и руски език.

Сподели във Facebook Twitter Share