НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8368363 Картинка 10355074 Картинка 788890 Картинка 1674737 Картинка 6816668 Картинка 7048322 Картинка 7836760 Картинка 12034963 Картинка 1758525 Картинка 7153363

доц. Стефка Джобова, доктор

Факултет Обществено здраве, здравни грижи и туризъм
Катедра Водни спортове
Сектор АФАС
Контакти:
Студ. град: +359 2 4014 325
E-mail: stefka.djobova@nsa.bg

Образование и кариера

2013 - Образователна и научна степен ,, Доктор“ - дисертационен труд на тема: ,,Спортно-анимационни програми за адаптирана физическа активност – социални и образователни аспекти.“ Национална Спортна Академия “Васил Левски”.

2002 – Академична степен по психомоторна терапия, Католически университет Льовен, Белгия. Тема на дипломната работа: “Body experience of patients with eating disorders”

2001 – Европейска магистърска степен по адаптирана физическа активност, Католически университет Льовен, Белгия. Тема на дипломната работа: „Race analysis of 100 meters free style swimmers at Sydney Paralympic games.”

1995 – Висше образование - Професионална квалификация: Треньор по ветроходства, Учител по физическо възпитание; Национална Спортна Академия “Васил Левски”.

 

2016 - Главен асистент в сектор ,, Адаптирана физическа активност и спорт“, катедра „Водни спортове” Национална Спортна Академия “Васил Левски”.

2014-2016- Главен Асистент Център за научна и приложна дейност в спорта, Национална Спортна Академия “Васил Левски”.

2009-2014 - Асистент наука, Център за научна и приложна дейност в спорта, Национална Спортна Академия “Васил Левски”.

2006-2009 - Научен сътрудник ІІІ та степен, Международен Научен Институт, Национална Спортна Академия “Васил Левски”.

2005-2006 - Експерт по международни проекти и програми, Център по Евроинтеграция и Международно сътрудничество; Национална Спортна Академия “Васил Левски”.

2002-2004 - Асистент научноизследователска дейност, департамент: Адаптирана физическа активност; Факултет: Физическо възпитание и кинезитерапия,Католически университет Льовен, Белгия.


Научни интереси

Адаптирани водни спортове;
Управление на спорта за хора с увреждания,
Паралимпийско движение;
Спешъл Олимпикс;
Интегриран спорт,
Психомоторна терапия