НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. Стефка Джобова, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Водни спортове
Сектор АФАС
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(325)
Мобилен тел: 0893-396-331
E-mail: stefka.djobova@abv.bg

Образование и кариера

2013 - Образователна и научна степен ,, Доктор“ - дисертационен труд на тема: ,,Спортно-анимационни програми за адаптирана физическа активност – социални и образователни аспекти.“ Национална Спортна Академия “Васил Левски”.

2002 – Академична степен по психомоторна терапия, Католически университет Льовен, Белгия. Тема на дипломната работа: “Body experience of patients with eating disorders”

2001 – Европейска магистърска степен по адаптирана физическа активност, Католически университет Льовен, Белгия. Тема на дипломната работа: „Race analysis of 100 meters free style swimmers at Sydney Paralympic games.”

1995 – Висше образование - Професионална квалификация: Треньор по ветроходства, Учител по физическо възпитание; Национална Спортна Академия “Васил Левски”.

 

2016 - Главен асистент в сектор ,, Адаптирана физическа активност и спорт“, катедра „Водни спортове” Национална Спортна Академия “Васил Левски”.

2014-2016- Главен Асистент Център за научна и приложна дейност в спорта, Национална Спортна Академия “Васил Левски”.

2009-2014 - Асистент наука, Център за научна и приложна дейност в спорта, Национална Спортна Академия “Васил Левски”.

2006-2009 - Научен сътрудник ІІІ та степен, Международен Научен Институт, Национална Спортна Академия “Васил Левски”.

2005-2006 - Експерт по международни проекти и програми, Център по Евроинтеграция и Международно сътрудничество; Национална Спортна Академия “Васил Левски”.

2002-2004 - Асистент научноизследователска дейност, департамент: Адаптирана физическа активност; Факултет: Физическо възпитание и кинезитерапия,Католически университет Льовен, Белгия.


Научни интереси

Адаптирани водни спортове;
Управление на спорта за хора с увреждания,
Паралимпийско движение;
Спешъл Олимпикс;
Интегриран спорт,
Психомоторна терапия


 

??????? ??? Facebook Twitter Share