НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Ас. Надежда Попова

Факултет кинезитерапия, туризъм и спортна анимация
Катедра ТМ на кинезитерапията
Сектор ТМ на кинезитерапията
Контакти:
Гургулят: (02) 4014(452)
E-mail: popova_nadia@abv.bg

Сподели във Facebook Twitter Share