НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Гл. ас. Николай Иванов, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Гимнастика
Сектор Акробатика
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(278)
E-mail: nikolay.ivanov.nsa@abv.bg

Образование и кариера

    Дата и място на раждане: 01.03.1984 г. в гр.Плевен

През 1990 г. започва да се занимава със спортна акробатика в УСШ – Плевен.

През 1995 г. е приет в спортно училище „Г. Бенковски” гр. Плевен, което завършва през 2002 г. с профил акробатика.

През 2003 – 2004 г. отбива военната си служба в спортната рота на ЦСКА.

В периода 2004 – 2008 г. е приет и съответно завършва Национална спортна академия „Васил Левски” със специалност – „треньор по спортна акробатика” и втора специалност – „учител по физическо възпитание и спорт”. Непосредствено след дипломирането си в степен бакалавър, кандидатства и бива приет в магистърска програма „Спорт за високи постижения” в НСА „Васил Левски”, която завършва с отличен успех през 2009 г.

В началото на 2011 г. спечелва конкурсен изпит за докторант към катедра „Гимнастика”. В средата на същата година е зачислен като редовен докторант.

В периода 2011 – 2014 г. разработва своя дисертационен труд и е назначен за хоноруван преподавател към катедра „Гимнастика”

През 2015 г. успешно защитава дисертационния си труд и получава образователно – научната степен „доктор”.

От 2016 г. е назначен за асистент към к-ра Гимнастика.


Спортна дейност

От 1996 до 2002 г. е състезател във вида четворка мъже на „Спартак” – Плевен, като е републикански шампион във всички възрасти и разреди (III, II, I, КМС, МС)

От 2001 г. е в разширения състав на националния отбор.

От 2003 г. е състезател на „ЦСКА - София”. През следващите 8 години участва и завоюва призови класирания във всички големи спортни форуми (Световни, Европейски първенства, Световни и Европейски игри, Световни купи и международни турнири).

През 2008 г. е удостоен с званието „майстор на спорта” (World Class Gymnast) от световната федерация по гимнастика (F.I.G.).

През 2009 г. завоюва европейската - вице титла в многобоя при четворки мъже и прекратява активна състезателна дейност.


Треньорска дейност

От 2010 г. до наши дни е гост треньор в Белгия, Израел и други, както и експерт на треньорски курсове и семинари в Словения, Гърция и др.

Научно - методично обезпечава националните гарнитури на България по спортна акробатика.

Председател на съдийска комисия към БФСА и международен съдия от 2012 г. до наши дни.

Заемал е отговорни постове в организацията на редица първенства; Европейско първенство по спортна акробатика, Варна 2011 г.; Международен турнир по спортна акробатика, Правец 2012 г.; Световна купа по спортна акробатика, София 2013 г.; Европейско първенство по спортна гимнастика за мъже и жени, София 2014 г.; Световна купа по спортна акробатика и спортна гимнастика, Варна 2015 г.; Инициатор и председател на първият международен гимнастически фестивал в България (гимнастика за всички), Несебър 2014 г. – 2017 г.

През 2017 г. е избран за член на техническият комитет по спортна акробатика към европейската федерация по гимнастика (European Union of Gymnastics).


Публикации, учебници, ръководства

Има над 10 научни публикации, участия в редица конференции в България и чужбина, както и участие в 3 научни проекта.


??????? ??? Facebook Twitter Share