НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Ас. Иван Бирников, доктор

Факултет кинезитерапия, туризъм и спортна анимация
Катедра Снежни спортове
Сектор Северни дисциплини
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(363)
Мобилен тел: 0894 35 01 05
E-mail: birnikov.81@abv.bg

Сподели във Facebook Twitter Share