НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. Иван Сандански, доктор

Факултет "Спорт"
Катедра Мениджмънт и история на спорта
Сектор Мениджмънт на спорта
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(185) / стая 317
Мобилен тел: 0894-42-25-07
E-mail: i.sandanski@abv.bg

Образование и кариера

  Дата и място на раждане: 28.09.1973 в гр. Сливен

 1. 1996 – 1998 Задочна аспирантура по управление на спорта
 2. 1991 – 1995 Национална Спортна Академия “В. Левски”
 3. Магистър по Спортен мениджмънт и Треньор по футбол
 • 1998 - до днес - Преподавател по управление на спорта в НСА “В. Левски”
 • 2003 - до днес - член на Европейската Асоциация по Спортен Мениджмънт
 • 2002 - до днес - мениджър маркетинг и международна дейност на БФХТ
 • 2005 - председател на маркетинговата комисия и автор на маркетинговата концепция на НСА
 • 1997-1998 Преподавател по спортен мениджмънт в 57 СОУ, София
 • 1993 - 4 Регионален координатор на Деня на Предизвикателството, София


Педагогическа дейност

Преподавател в Национална Спортна Академия “В. Левски”, катедра “Мениджмънт на спорта”


Научни интереси

Мениджмънт на спортни събития; спонсорство на спорта; спортен маркетинг; изследване на промените в спортните организации; анализ на спортна политика; мениджмънт на детско-юношеския футбол; управление на международния спорт; спорта в Европейската общност; културни изследвания в спорта.


Публикации, учебници, ръководства

КНИГИ И НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

1. Сандански, И. Мениджмънт на спортни събития. ЕС Принт, С., 2009.

2. Сандански, И. Ефективен маркетинг и спонсорство на училищен спортен клуб. (2-ро допълнено и преработено издание), „ЕС Принт”, С., 2009.

3. Сандански, И. Изследване на спонсорството на спорта чрез прилагане на мрежовия анализ като възможност за оптимизиране на неговото изучаване и управление. Дисертация, НСА „В. Левски”, С., 2008.

4. Гиргинов, В., П. Банков, И. Сандански (ред.) Спорт – социални и политически анализи. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 2006.

5. Сандански, И. Експертно проучване на учители по физическо възпитание и спорт относно значението на факторите за развитие на детско-юношеския футбол в България. В: Сб. на Международния научен конгрес „Спорт, стерс, адаптация” НСА, 23-25 април, том.2, 2010 (под печат).

6. Сандански, И. Стратегическа избирателност на държавата в спортните политики. сп. „Спорт и наука”, 2010 (под печат).

7. Сандански, И. Производствени структури и потребители на пазара на спортни събития в България. сп. „Спорт и наука”, бр. 5, 2009, с. 88-99.

8. Сандански, И. Анализ на състоянието и възможностите за развитие на спортно-състезателната дейност в системата на детско-юношеския футбол в България. сп. „Спорт и наука”, бр. 1, 2009, с. 36-50.

9. Сандански, И. Проучване на бюджета на работното време на служителите от дирекции „Младежки дейности и спорт” – Столична община и Община Варна. сп. „Спорт и наука”, бр. 4, 2009, с. 38-47.

10. Сандански, И. Изследване на някои управленски аспекти на системата на детско-юношеския футбол в България. сп. „Спорт и наука”, бр. 6, 2008, с. 77-92.

11. Сандански, И. Индиректно влияние на спонсорството върху потребителите на спонсорските продукти. сп. Спорт и наука, бр. 4, 2007, с. 114-124.

12. Сандански, И., В. Гиргинов, П. Банков. Социални и политически анализи – някои изводи за управлението на спорта. –В: Гиргинов, В., П. Банков, И. Сандански (ред.) Спорт – социални и политически анализи, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 2006, с. 199-219.

13. Гиргинов, В., И. Сандански. Същност на промените в спортните организации в България. –В: Гиргинов, В., П. Банков, И. Сандански (ред.) Спорт – социални и политически анализи, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 2006, с. 127-155.

14. Сандански, И. Концепция и политика за развитие на училищните спортни клубове. -В: Сборник доклади на 4-та Национална научнопрактическа конференция „Физическо възпитание и спорт в училище”, Варна, 26-29 април, 2006, с. 406-414.

15. Иванов, Й., И. Сандански. Стратегическа ориентация и организационна структура на футбола в зала в България. сп. Спорт и наука, бр. 2, 2006, c. 109-117.

16. Банков, П., И. Сандански. Спортът в Европейската общност – политика, организационна структура и особености. сп. Спорт и наука, бр. 1, 2005, с. 76-91.

17. Сандански, И., Д. Иванов. Спонсорството на националния отбор по футбол от Каменица през призмата на маркетинга на взаимоотношенията. сп. Спорт и наука, бр. 6, 2004, с. 129 – 146.

18. Сандански, И. Академична и изследователска ориентация на спортния мениджмънт в Европа и Северна Америка. сп. Спорт и наука, бр. 6, 2003, с. 94-112.

19. Сандански, И., М. Мадански. Изследване на зрителската информираност за спонсорите на Световното първенство по футбол в Корея и Япония’2002. сп. Спорт и наука, бр. 5, 2002, с. 98-108.

20. Сандански, И., Й. Иванов. Организационно и структурно устройство на масовия и развлекателния футбол в България. сп. Спорт и наука, бр. 2, 2002, с. 122-129.

21. Сандански, И. Опит за анализ на някои аспекти на спортния продукт. сп. Спорт и наука, бр. 1, 2001, с. 106-115.

22. Сандански, И. Мениджмънт на спортни състезания. сп. Спорт и наука, бр. 3, 2000, с. 112-120.

23. Girginov, V., I. Sandanski. Strategic selectivity in Bulgarian sport participation policy. -In: Participation in Sport: International Policy Perspectives (M. Nicholson, R. Hoye, B. Houlihan, eds.), London: Routledge, 2010 (под печат).

24. Sandanski, I., P. Tamba. An investigation of the sponsorship selection criteria in the context of selected Cyprus national sport federations and their main sponsors. сп. Спорт и наука, бр. 2, 2009, с.122-133.

25. Sandanski, I., A. Kallis. An analysis of some factors of the effectiveness of management of Larnaca Nautical Club through the lens of multiple constituency model. сп. Спорт и наука, бр. 5, 2009, с. 107-122.

26. Sandanski, I. Marketing in Sport: A Critical Analysis and Practical Implementations in Military Sport Settings. Proceedings of CISM Symposium, Sofia, 24-25 September, 2008.

27. Sandanski, I. Marketing of School Sport Clubs as Social Institutions and Providers of Social Products in the Context of Out-of-School Sport Activities. Proceedings of the 4th International Symposium: Youth Sport 2008 The Heart of Europe, Ljubljana, Slovenia, 14-16 November, 2008, pp. 110-111.

28. Girginov, V., I. Sandanski. Understanding the Changing Nature of Sports Organisations in Transforming Societies. Sport Management Review, 11, 2008, pp. 21-50.

29. Sandanski, I. Sport Sponsorship as Commodity and Property Rights System: The Political Dimensions of Sport Sponsorship. Proceedings of the 9th International Sport Sciences Congress, Mugla, Turkey, 3-5 November, 2006, pp. 1192-1195.

30. Girginov, V., I. Sandanski. Levels of Context and Change in National Sport Organisations. Proceedings of the 21st Annual Conference of the North American Society for Sport Management, Kansas City, USA, 30 May-3 June, 2006.

31. Girginov, V., I. Sandanski. The Politics of Sport Sponsorship: A Policy Network Perspective. European Sport Management Quarterly, vol. 3, (4), 2004, pp. 123-149

32. Girginov, V., I. Sandanski. From Participants to Competitors: The Transformation of British Gymnastics and the Role of the Eastern European Model of Sport. The International Journal of the History of Sport, vol. 21, (5), November, 2004, pp. 816-833.

33. Girginov, V., J. Beaumont-Kerridge, I. Sandanski. Market Orientation of Sport Organisations: Defining the concept with evidence from the field. Proceedings of the 11th Congress of the EASM, Stockholm, Sweden, 10-13 September, 2003, рр.81-82.

34. Girginov, V., J. Beaumont-Kerridge, I. Sandanski. Market Orientation of Sport Organisations: A Cross-cultural Perspective. Proceedings of the 10th Congress of the European Association for Sport Management, Jyvaskyla, Finland, 4-7 September, 2002, рр. 75-76.

ПРОГРАМИ И МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ

1. Димитров, Л., П. Банков, И. Сандански. Национална стратегия и програма за развитие на детско-юношеския и девически футбол в Република България (2009-2014 г.), Български футболен съюз, 2009.

2. Сандански, И. Ефективен маркетинг и спонсорство на училищен хокеен клуб (практическо ръководство за треньори по хокей на трева и учители по физическо възпитание), БФХТ, 2005.

3. Цолов, Б., И.Сандански. Футбол. Българо-английски терминологичен речник. НСА ПРЕС, 2009.

4. Сандански, И. Маркетингова концепция, политика и стратегия на НСА „В. Левски”, НСА, 2004.

5. Гъливан, М., А. Антонов, И. Сандански, П. Гецов. Ръководство за организиране на официални турнири в системата на Европейската и Българската федерация по хокей на трева, БФХТ, 2004 (35 стр.).

ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ

Иван Сандански и Елеонора Гунчева. Как спортът може да получи пари от пазара, в-к “Капитал”, 4.06.2005.

Иван Сандански и Васил Гиргинов. Спонсорството – инструмент в битката за пазари, в-к “Капитал”, бр. 20, 2002.

Иван Сандански и Васил Гиргинов. Глобалният маркетингов план на ФИФА, в-к “Капитал”, бр. 22, 2002.

Иван Сандански и Васил Гиргинов. Пиратският маркетинг превзе спорта, в-к “Капитал”, бр. 40, 2002

Иван Сандански и Васил Гиргинов. Оправдаха ли се вложените средства за реклама във футбола – или кой за какво плаща, в-к “Капитал”, бр. 42, 2002


ЧЛЕНСТВО В АКАДЕМИЧНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

2003 – до момента: член на Европейската асоциация по спортен мениджмънт

2007 – до момента: член на Академичния съвет на НСА „В. Левски”

2008 – до момента: ръководител на Кариерния център към НСА „В. Левски”

2007 – до момента: член на комисиите за детско-юношеския футбол и стратегическото развитие към Българския футболен съюз

2002 – до момента: мениджър маркетинг и проекти на Българска федерация хокей на трева

УЧАСТИЕ В НАУЧНООБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ

2009–2010: координатор на проекта за студентски практики „Предприемачески умения и компетенции в академичните спортни квалификации чрез опита на ключови НПО в спорта” от страна на водещата организация НСА „В. Левски”.

2004–2005: координатор от страна на НСА по проекта AEHESIS. Представлява и координира участието на НСА като партньорска организация по The Thematic Network Project AEHESIS.

2003 – British Academy, The Changing Nature of Sport Organisations in Transforming Societies, (съавтор)доц. д-р Иван Сандански, катедра Мениджмънт на спорта, каб. 317
тел: +359 2 620458 (в. 285)
e-mail: i.sandanski@abv.bg

Консултации – сряда 12-14 ч.

Сподели във Facebook Twitter Share