НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Ас. Мирела Христова

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра ТМ на кинезитерапията
Сектор ТМ на кинезитерапията
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(108)

Образование и кариера

2006 – бакалавър кинезитерапевт НСА/София

2008 – магистър кинезитерапевт Заглавие на тезата – Кинезитерапия при Thoracic Outlet Syndrome

2009 – докторант НСА/София

Дисертационен труд на тема: Морфолгични характеристики и физическа дееспособност на ученици с увреден слух

2009 – Кинезитерапевт В Медицински център „Деца с проблеми в развитието”

2012 – асистент към НСА „Васил Левски”


Педагогическа дейност

Асистент по предметите:

- ОМФИ – Основни методи на функционалното изследване

- ТОС на КТ – Терапевтични основи и средства на Кинезитерапията

- Кинезитерапия в Ортопедия и Травматология

- Патокинезиология

- Мануална Терапия

- Кинезитерапия - Треньорски факултет


 

Сподели във Facebook Twitter Share