НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Гл. ас. Васил Димитров, доктор

Факултет "Спорт"
Катедра Мениджмънт и история на спорта
Сектор Мениджмънт на спорта
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(342)
E-mail: vasil1331@abv.bg

Образование и кариера

Бакалавър по психология 2000г. ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Магистър по "Право” 2003г. НБУ – София

Магистьр по „Социална и политическа психология” 2003г. ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Доктор по „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка /вкл.методика на лечебната физкултура/” 2010г. НСА „В. ЛЕВСКИ”

 


 

??????? ??? Facebook Twitter Share