НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Гл. ас. Лилия Дончева, доктор

Департамент ДЕОИТ
Секция Чужди езици
Сектор „Чуждоезиково обучение” (СЧО).
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(230)

 

Сподели във Facebook Twitter Share