НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Гл. ас. Величка Александрова, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Водни спортове
Сектор АФАС
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(444)
Мобилен тел: 0889-008-061
E-mail: vili_polito@abv.bg

Образование и кариера

2006 - 2011 г. – Образователна и научна степен ,, Доктор“ - дисертационен труд на тема: ,, Изследване въздействието на плуването при 8-9 годишни ученици с гръбначни деформации – сколиоза първа степен.“

2010 г. – Магистър, НСА „Васил Левски”, специалност: Адаптирана физическа активност и спорт

1998 г. – Професионална квалификация в НСА ,, Васил Левски “ курс на обучение за придобиване на допълнителна професионална подготовка по специалност ,, Кинезитерапия“

1994г. Висше образование – Професионална квалификация: Треньор по плуване, Учител по физическо възпитание; Национална Спортна Академия “Васил Левски”.

2017г. – Ръководител сектор ,, Адаптирана физическа активност и спорт“

2014г. - Главен асистент в сектор ,, Адаптирана физическа активност и спорт“ катедра „Водни спортове” Национална Спортна Академия “Васил Левски”.2011-2014 г. Асистент специалност: “Адаптирана физическа активност и спорт”, катедра „Водни спортове”, Национална Спортна Академия “Васил Левски”.


Научни интереси

Адаптирано плуване и аква дейности;
Интегриран спорт;
Лечебно плуване и АФА в рехабилитацията;
Паралимпийско движение;
Спешъл Олимпикс


 

??????? ??? Facebook Twitter Share