НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Гл. ас. Антон Гочков, доктор

Факултет кинезитерапия, туризъм и спортна анимация
Катедра ТАО
Сектор Ориентиране
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(113)
E-mail: antonol@abv.bg

 

Сподели във Facebook Twitter Share