НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Проф. Цветко Цветков, доктор

Факултет "Спорт"
Катедра Мениджмънт и история на спорта
Сектор Мениджмънт на спорта
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(185)

Образование и кариера

    Дата и място на раждане: 20.01.1949 г., с. Медковец, обл. Монтана

Висше, 1969-1973 г. - ВИФ “Георги Димитров” (НСА “Васил Левски”), Учителски факултет, специалност: Учител по физическо възпитание и Треньор по футбол;

УНСС (1985-1488 г.) професионална квалификация “Икономика на спорта”;1975-1980 – докторант в НСА;

1980 г. – досега - преподавател в катедра “История и управление на спорта” към НСА “В. Левски”.

2003 г. – Летен университет по спортен мениджмънт – гр. Сараево.

Доктор (1980 г.), Доцент (1995 г.).

Ползвани езици: Руски и френски


Научни интереси

Спортен мениджмънт, Управление на детско-юношеския спорт, Прогнозиране и планиране, Управленски проблеми на футбола.


Публикации, учебници, ръководства

Над 70 научни статии в България и в чужбина, монографии, учебници и учебни помагала, над 100 дипломанти, 5 докторанти.


 

??????? ??? Facebook Twitter Share