НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Ас. д-р Галина Сувариева, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Спортна медицина
Сектор Спортна медицина
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(344) / стая 321
E-mail: galina_suvarieva@abv.bg

Образование и кариера

1999 г. – Висше образование - Медицинския факултет на Медицинска академия, София

2007 г. – Специалност „Вътрешни болести” - Медицинска академия, София

2009 г. – Спечелен конкурс за асистент в Катедра „Спортна медицина” на Национална спортна академия „В. Левски“

Член на Научното дружество по спортна медицина и кинезитерапия.


Педагогическа дейност

Води упражнения по:

Спортна медицина и хигиена на студенти от ОКС „Бакалавър“ на Треньорски факултет, Учителски факултет и КТТСА;

Патоанатомия на студенти от от ОКС „Бакалавър“ на КТТСА.


??????? ??? Facebook Twitter Share