НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. Нина Атанасова, доктор

Факултет "Спорт"
Катедра Мениджмънт и история на спорта
Сектор Мениджмънт на спорта
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(285)
E-mail: nnsa@abv.bg

Образование и кариера

    Дата и място на раждане: 04.08.1980 – Карлово

1999-2003 г. – висше, бакалавър, НСА „Васил Левски”, специалност: „Учител по физическо възпитание”

2003-2004 г. – висше, магистър, НСА„Васил Левски”, специалност: „Спортна анимация в туризма”

2005-2007 г. – редовен докторант

От 2007 асистент по спортен мениджмънт

2009 г. защитава докторат на тема „Маркетинг на спортните занимания в условията на българското училище”


Научни интереси

В областта на: Спортен мениджмънт и маркетинг Училищно физическо възпитание

 

 


??????? ??? Facebook Twitter Share