НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6759620 Картинка 1307758 Картинка 56823 Картинка 2843313 Картинка 9507953 Картинка 5638188 Картинка 6965064 Картинка 2301933 Картинка 1643436 Картинка 6130837

Гл. ас. Илия Янев, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Гимнастика
Сектор Спортна гимнастика
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(331)
Мобилен тел: +359892299799
E-mail: gl.as.iliyayanev2020@abv.bg

Образование и кариера

    Дата и място на раждане: 29.01.1980г. в гр. София

През 1998г. завършва ТМЕМ „Н. Й. Вапцаров” със специалност Автоматизация на производството, с разширено обучение на английски език и втора специалност Мениджмънт.

През 2002 г. завършва висше образование - бакалавър в НСА “Васил Левски” София, със специалност “Учител по физическо възпитание” и “Треньор по гимнастика”.

От 17 .01.2003г. до 31.08.2009г. работи като учител по Спортна гимнастика в Национално Спортно Училище "Генерал Владимир Стойчев", София (България).

През 2006г. завършва магистърска степен в НСА “Васил Левски” София, със специалност “Спорт за високи постижения – Спортна гиманстика”.

На 01.09.2009г. със спечелен конкурсен изпит е назначен като Асистент по гимнастика, към катедра Гимнастика, в Национална Спортна Академия "Васил Левски", София (България).

През 2013 г. в Национална Спортна Академия "Васил Левски" защитава дисертационен труд на тема „Оптимизиране на методиката на обучение на основни упражнения в спортната гимнастика “.

През 2014г. със спечелен конкурсен изпит е назначен като Главен Асистент, към катедра гимнастика.

От 2018 г. е член на Технически комитет по Спортна гимнастика – мъже към Българска Федерация Гимнастика.

От 2013г. е съдия международна категория по Спортна гимнастика – мъже.

Директор на състезание и връзки със съдийте за мъже на Европейско първенство по Спортна Гимнастика за Мъже 2014 – гр. София.

Директор на състезание и връзки със съдийте за мъже на Световна Купа по Спортна Гимнастика за 2015 – гр. Варна.

Директор на състезание и връзки със съдийте за мъже на Световна Купа по Спортна Гимнастика за 2016 – гр. Варна.

От Европейското първенство в Глазгоу през 2018 г. получава награда за коректно съдийство като съдия за изпълнение

Директор на състезание и връзки със съдийте за мъже на Световна Купа по Спортна Гимнастика за 2017 – гр. Варна.

От 2011г. до момента работи като треньор в ГК Левски Спартак 08 да се замести с От 2011г. до момента работи като треньор в ГК Левски Спартак

Владее английски и руски език . Притежава компютърна грамотност.


Педагогическа дейност

Преподава на студенти от образователно-квалификационна степен „бакалавър“. Води часове на английски език на чуждестранни студенти по програма ЕРАЗЪМ. Научен ръководител е на курсови и дипломни работи. 


Треньорска дейност

О т 2001г. до 2010г. да работи като треньор в СКГ ЦСКА.

От 2010г. до 2011г. работи като треньор в ГК Левски “Илиана”.

От 2011г. до момента работи като треньор в ГК Левски Спартак 08.

2013г. - главен треньор – зона София.

2014г. - помощник старши треньор на младежки национален отбор по спортна гимнастика.

Възмпитаниците му са многократни Държавни шампиони и носители на Купата на Република България, както и призьори в редица международни турнири.


Публикации, учебници, ръководства

До момента има над 20 научни публикации в български и чужди издания. Сред едно учебно ръководство, множество статии. Участва в два образователни проекта и четири научни проекта. Взима участие в редица международни и национални научни форуми.

През 2014 г., програмният комитет на Научната конференция РУ&СУ’14 награждава Илия Янев с КРИСТАЛЕН ПРИЗ “THE BEST PAPER” за най-добър научен доклад.


 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share