НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Гл. ас. Гергана Марковска, доктор

Факултет кинезитерапия, туризъм и спортна анимация
Катедра ТМ на кинезитерапията
Сектор ТМ на кинезитерапията
Контакти:
Гургулят: (02) 4014(449)

Гергана Марковска

Сподели във Facebook Twitter Share