НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Ас. Силвия Шандуркова, доктор

Факултет "Спорт"
Катедра Теория на спорта
Сектор СМС (Статистически методи в спорта)
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(376)

 

Сподели във Facebook Twitter Share