НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Проф. Лозан Митев, доктор

Факултет "Спорт"
Катедра Мениджмънт и история на спорта
Сектор История на физическото възпитание и спорта
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(342)
Мобилен тел: 0893 33 86 63
E-mail: lozanmitev@abv.bg

Образование и кариера

  Дата и място на раждане: 26 март 1959 г - София

 1. 1975 - 1977 г. 18 гимназия “Уилям Гладстон”
 2. 1979 - 1983 г. НСА “Васил Левски (ВИФ “Георги Димитров”)
 3. 1997 г . Специализация в Немския спортен университет Кьолн - “Общински спорт”


Педагогическа дейност

 1. 1983-84 г. Преподавател по телесно възпитание, 25 основно училище “Красно село", София
 2. 1985- досега, НСА “В. Левски”, катедра “История и управление на спорта”


Научни интереси

 1. Олимпизъм и олимпийско движение
 2. История на телесното възпитание в България
 3. Телесната култура в тоталитарното общество
 4. Телесната култура в България през Античността и Средновековието


Публикации, учебници, ръководства

Участва с научни доклади във вътрешни и международни конференции, има - 9 книги и над 40 научни статии.

Ползвани езици: Руски, Немски, Английски, Сръбски, Италиански, Гръцки


 1. Член на съвета на Националната олимпийска академия от основаването й през 1983 г. до 1997 г.
 2. Председател на Обществено движение “Западни покрайнини”
 3. Координатор на хуманитарен проект за подпомагане на домове за сираци съвместно с НСА “Васил Левски” и Немско Българското дружество в Дармщат Германия.
 4. Организатор на Ученически игри в чест на Швейцарските учители в България
 5. Координатор за сътрудничеството между Немския спортен университет и НСА “Васил Левски”

??????? ??? Facebook Twitter Share