НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. Лиляна Петкова, доктор

Факултет "Спорт"
Катедра Теория на спорта
Сектор СМС (Статистически методи в спорта)
Контакти:

Сподели във Facebook Twitter Share