НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Ас. Елена Бачева

Факултет кинезитерапия, туризъм и спортна анимация
Катедра Гимнастика
Сектор Ритмика и танци
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(269)

Сподели във Facebook Twitter Share