НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Ас. Милена Панова

Факултет кинезитерапия, туризъм и спортна анимация
Катедра Гимнастика
Сектор Акробатика
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(331)

Сподели във Facebook Twitter Share