НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Ас. Милена Панова

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Гимнастика
Сектор Акробатика
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(331)

Сподели във Facebook Twitter Share