НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. д-р Станислав Цветков, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Спортна медицина
Сектор Спортна медицина
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(290) / стая 326
E-mail: st.tzvetkov@gmail.com

Образование и кариера

1998 г. - Завършва Медицински факултет на Медицинска академия в София.

1999 - 2005 г. - Работи в Държавната агенция за младежта и спорта, дирекция "Научно и медицинско осигуряване" като старши експерт.

2005 г. - зав. лаборатория по “Функционална диагностика” в НСА „Васил Левски”, кат. „Спортна медицина”.

2010 г. Получава образователната и научна степен "доктор" след защита на дисертационен труд, свързан с анализ и оценка на функционалния работен капацитет на елитни спортисти.

2011 г. - Печели конкурс за гл. асистент в НСА "В. Левски" по Спортна медицина - функционална диагностика.

Курсове и специализации

Sports Medicine Course under the auspices of the International Olympic Committee, Medical Commission (2001, 2002; 2004; 2008); The European Practicum on Clinical Exercise Testing (2007); Cardiorespiratory Diagnostics Course under the auspices of Medical Graphics Corporation (USA) (2007).


Педагогическа дейност

Води упражнения по спортна медицина и по хигиена на студенти от ОКС „Бакалавър“ на Треньорски факултет, Учителски факултет и КТТСА.


Научни интереси

Приложение на различни модели на функционално обременяване при мониторинг на функционалното състояние и контрол на тренировъчния процес на високо - класни спортисти. Физиология на двигателната активност в елитния спорт.


Публикации, учебници, ръководства

Автор на 8 и съавтор на 9 научни публикации и доклади в 5 международни и 3 български конгреси и конференции.


??????? ??? Facebook Twitter Share