НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Гл. ас. Мария Гатева, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Гимнастика
Сектор Художествена и естетическа групова гимнастика
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(354)

Сподели във Facebook Twitter Share