НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ст.преп. Мариела Радулова

Департамент ДЕОИТ
Секция Чужди езици
Сектор „Чуждоезиково обучение” (СЧО).
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(230)
E-mail: mariellarad@gmail.com

Образование и кариера

    Дата и място на раждане: 16 май 1972 г. , Свищов

1997г. эавършва Английска филология към факултет “Класически и нови филологии” в СУ “Св. Климент Охридски”.

Магистър по литература, Шекспировед.

2006 г. Едногодишна следдипломна квалификация по специалност Театрознание към НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”.


Педагогическа дейност

1999 - 2002 г. - Преподавател по английски език в СМГ “Паисий Хилендарски”

1999 - 2008 г. - Хоноруван преподавател по английски език към катедра “Западни езици” при СУ “Св. Климент Охридски”

2007 г. - Печели конкурсен изпит за преподавател по английски език в НСА “Васил Левски”, където преподава английски език до настоящия момент.


Научни интереси

Литература, Театрознание, Шекспир

Работи по докторантурата си към НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”.


Сподели във Facebook Twitter Share