НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Гл. ас. Стоян Бахчевански, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Водни спортове
Сектор Ветроходство
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(381)

Сподели във Facebook Twitter Share