НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Ас. Димитър Трендафилов, доктор

Факултет кинезитерапия, туризъм и спортна анимация
Катедра Водни спортове
Сектор Плувни спортове
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(381)
Външ.: (02) 4007540

Сподели във Facebook Twitter Share