НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Гл. ас. Дарина Захариева, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Кинезитерапия и рехабилитация
Сектор Кинезитерапия
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(407) / стая 402
Мобилен тел: 0892 25 13 56
E-mail: dariandarhiv@abv.bg

Образование и кариера

Заършила е НСА - специалност Кинезитерапия.

От 2002 година работи деца с церебрална парализа след завършен курс по Войта (специализирана методика за работа с деца с церебрална парализа.
След завършване на магистърското си обучение започша работа в Дом за медико-социални грижи за деца „Света София”, където работи и като хоноруван преподавател към НСА „В. Левски” по КТ в педиатрията.
Успоредно с това от 2006 година работи в МЦ „Алитера Мед” в отделението по физиотерапия и рехабилитация. От 2007 година асистент в НСА


Педагогическа дейност

Преподава в следните учебни дисциплини: 1. КТ в педиатрията; 2. КТ в кардиохирургията; 3. KT във вътрешни болести; 4. КТ при нервни и психични болести; 5. КТ в гериатрията 6. КТ на учителски профил.


Научни интереси

Научни интереси 1. Кинезитерапия в педиатрията - методики на кинезитерапия при лечението на различни заболявания в детска възраст - нервно-развойна рехабилитация на Войта, концепция на Бобат, методика от упражнения с голяма терапевтична топка - swiss - ball


Контакти:  Гургулят: (02) 988-15-11(12,13)  

E-mail: dariand@abv.bg

??????? ??? Facebook Twitter Share