НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. Михаил Михайлов, доктор

Факултет "Спорт"
Катедра Теория на спорта
Сектор Теория на спорта
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(328) / стая 435
E-mail: michailovi@hotmail.com

Образование и кариера

Доцент Михаил Михайлов е преподавател по "Теория и методика на спортната тренировка" в катедра "Теория на спорта" от 2001 г. Той получава докторска степен през 2006 г. Темата на неговата дисертация е: "Изследване на факторите на спортното постижение в катеренето".

Доцент Михаил Михайлов е член на медицинската комисия към Международната федерация по алпинизъм и катерене (UIAA) и е бил сътрудник в дирекцията Контрол и управление на спортната подготовка към Министерството на физическото възпитание и спорта в България.

Специализации / работа в чужбина

• Лектор на BMC Climbing Injury Symposium, Манчестър, Великобритания, 2016.

• Съюз на баварските спортни лекари, спортно медицински курс "Sportklettern – Sportmedizinische Aspekte", 2009 г., 2011 г. и 2013 г. (лектор).

• Висше училище за физическа култура в Краков, Полша, катедра Спортна медицина, 2010-2011 (специализация).

• Спортен университет в Кьолн, Германия, 2008 г. (програма Еразъм – преподавателска мобилност).

Други умения и опит

• Разработване на методика за измерване и оценка на специфичната сила, мускулна издръжливост и диагностика на локалния аеробен и анаеробен капацитет при катерачи в сътрудничество с доц. Jiri Balas от Спортния факултет на Карловия университет в Прага, Чехия, 2016-2018.

• Иновация – система за измерване на силови характеристики и задълбочен анализ на специфичната работоспособност в скалното катерене, разработена по идея на доц. Михаил Михайлов в сътрудничество с доц. Стоян Танев и гл.ас. Пламен Трендафилов от Института за космически изследвания и технологии към БАН, 2015.

• Временно изпълняващ длъжността „ръководител катедра“, 2017.

• Ръководител на научно-изследователски проекти, 2009-2016.

• Изследване на елитни спортисти и анализ на работоспособността при дирекция Контрол и управление на спортната подготовка към Министерството на физическото възпитание и спорта в България.

• Автор на научни статии, публикувани в списания с импакт фактор.

• Рецензии на научни статии в международни списания като: International Journal of Sports Medicine, Sports Medicine, Wilderness & Environmental Medicine, Medicina Sportiva, Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports и др..

• Член на журито на Международния фестивал Банско филм фест, 2009.

• Член на управителния съвет на Българската федерация по катерене и алпинизъм, 2007 – 2009.

Чужди езици

Английски, немски, руски и полски език


Спортна дейност

Доцент Михайлов е посветен на скалното катерене и алпинизма. Той също така обича да практикува ски, тенис, плуване и бягане.

Треньорска дейност: групи по спортно катерене и курсове по алпинизъм.

Високи спортни постижения:

· Премиерен маршрут по неизкачвания дотогава връх Левски (5733 m) в долината Хане, Каракорум, Пакистан, 2012.

· Безименната кула на Транго (1200 метра стена, 6257 метра надморска височина) по Словенския маршрут, Пакистан, 1998 г. Михайлов става най-младият алпинист, който успя да изкачи този труден връх, символ на екстремния алпинизъм.

· El Capitan, Калифорния, 2007 по легендарния 1070 метров маршрут „Носът“.

· Връх Ленин 7134 m, Памир, 2004.

· Национален шампион по катерене на лед 1998; национален шампион по алпинизъм за 2008 г. (през зимата) и 2009 г. (зимно и лятно първенство).


Треньорска дейност

Групи по спортно катерене и курсове по алпинизъм.


Научни интереси

• Теория и методика на спортната тренировка.

• Научно осигуряване в елитния спорт.

• Специфични физиологични тестове и диагностика на работоспособността.

• Специфична методика на спортната тренировка в скалното катерене.

• Височинна (хипоксична) тренировка и планинска медицина.


Публикации, учебници, ръководства

Книги

1. Михайлов М, Андонов Х. Теория и методика на спортната тренировка. София: НСА прес 2013.

2. Михайлов М. Напълно отдадени – Основи на тренировката за физически качества в катеренето. София: Walltopia; 2008.

Статии

Статии на английски

1. Michailov ML, Baláš J, Tanev SK, Andonov HS, Kodejška J, Brown LE. Reliability and Validity of Finger Strength and Endurance Measurements in Rock Climbing. Res Q Exerc Sport 2018; Mar 26:1-9. doi: 10.1080/02701367.2018.1441484.

2. Michailov M, Lambreva S, Deneva D, Andonov H. Importance of elbow flexor muscle strength and endurance in sport climbing. Journal of Applied Sports Sciences 2017; 1: 3-12.

3. Michailov M, Rokowski R, Ręgwelski T, Staszkiewicz R, Szygula Z, Brown L. Physiological Responses During Two Climbing Tests With Different Hold Types. International Journal of Sports Science & Coaching 2017; 12(2): 276–283. doi: 10.1177/1747954117694740

4. Baláš J, Michailov ML, Giles D, Kodejška J, Panáčková M, Fryer F. Active recovery of the finger flexors enhances intermittent handgrip performance in rock climbers. EJSS 2016; 16(7):764-772. doi: 10.1080/17461391.2015.1119198.

5. KodejškaJ, Michailov ML, Baláš J. Forearm muscle oxygenation during sustained isometric contractions in rock climbers. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica 2015; 51( 2): 48-45.

6. Michailov ML, Morrison A, Ketenliev MM, Pentcheva BP. A Sport-Specific Upper-Body Ergometer Test for Evaluating Submaximal and Maximal Parameters in Elite Rock Climbers. Int J Sports Physiol Perform. 2015; 10(3): 374–380. doi: 10.1123/ijspp.2014-0160. Epub 2014 Sep 17.

7. Michailov ML. Workload characteristic, performance limiting factors and methods for strength and endurance training in rock climbing. Med Sport 2014; 18 (3): 97-106.

8. Michailov M, Pentcheva B, Bonova I, Boyanov B, Jeynov B, Mateev G, Stefanova D. High peak oxygen consumption in rock climbing? In: 9th FIEP European Congress, 7th International Scientific Congress “Stress Sport Adaptation”. Congress Proceedings; 2014: 95-101.

9. Boyanov D, Petkov N, Michailov M. Bulgarian Karakoram expedition 2012. Khane Valley – Big Walls Project Phase ІІ. Japanese Alpine News 2013; 14: 91-96.

10. Petkov N, Boyanov D, Michailov M. Bulgarian Khane valley expedition 2011 – Pakistan. First phase Karakoram big walls project 2011/12, Tagas group (supplemented by Tsuneo Miyamori). Japanese Alpine News 2012; 13: 30-47.

11. Michailov M, Mladenov L. Athletic profile of high altitude climbers and influence of an expedition on anthropometric variables. ABSTRACT. Med Sport 2011; 15 (3): 177.

12. Michailov M, Rokowski R, Szyguła Z, Ręgwelski T, Staszkiewicz R. Sport-specific strength endurance and physiological responses during two climbing trials with different duration and holds’ sizes. ABSTRACT. Med Sport 2011; 15 (3): 177.

13. Staszkiewicz R, Michailov M, Rokowski R, Ręgwelski T, Szyguła Z. The relationship between climbers’ level of sport and selected biomechanical parameters of the muscles. Med Sport 2011; 15 (3): 181-182.

14. Damjanova R, Groshev O, Jordanov P, Michailov M. International standards for testing and tests used as didactic and psyho-diagnostic tools. APES 2011; 1: 23-28.

15. Michailov ML, Mladenov LV, Schoeffl VR. Anthropometric and strength characteristics of world-class boulderers. Med Sport 2009; 13 (4): 231-238.

16. Stanković D, Joksimović A, Raković A, Michailov M, Piršl P. Metric characteristics of the sport climbing-specific strength tests. Facta Universitatis 2009; 7 (2): 161-169.

17. Michailov ML. Evolvement and experimentation of a new interval method for strength endurance development. In: Moritz FE, Haake S, ed. The Engineering of Sport 6, Volume 2. Development for disciplines. New York: Springer Science and Business Media; 2006: 291-296.

Статии на български

1. Михайлов М, Baláš J, Kodejška J. Диагностика на локалния мускулен аеробен капацитет. Спорт и наука 2017; 1: 40-55.

2. Михайлов М, Baláš J, Kodejška J. Индекс за оценка на локалния мускулен аеробен капацитет. Спорт и наука 2017; Извънреден брой 1: 33-46.

3. Михайлов М, Андонов Х, Денева Д, Ламбрева С, Грошев О, Йорданов П. Продължителност на изометричните усилия при зададена интензивност в различни видове спорт. Спорт и наука 2017; Извънреден брой 1: 179-192.

4. Михайлов М, Роглева Г. Мотивация на катерачи и алпинисти. Публикувано в: Личност, мотивация, спорт, Том 17. София: НСА прес; 2012: 90-100.

5. Боянов Д, Михайлов М, Петков Н. Българска проучвателна експедиция „Каракорум 2011“. Спорт и наука 2011; 6: 159-166.

6. Михайлов М, Добрев К, Грошев О, Йорданов П, Младенов Л. Физическа годност на деца, практикуващи различни спортове. Спорт и наука 2011; 1: 93-108.

7. Бачев В, Йорданов П, Тацов А, Грошев О, Михайлов М, Андонов Х. Съвременна апаратурна методика за изследване на скокова издръжливост в спорта. Публикувано в: Годишник на техническия университет във Варна; „Съвременни технологии на обучение, контрол и оценка по физическо възпитание и спорт в образователната система. Варна: Технически университет - Варна; 2011: 92-95.

8. Михайлов М, Кръстев Л, Селимински С, Грошев O, Йорданов П. Сравнителен анализ на адаптационните промени в тренировъчния и състезателния процес при елитни футболисти. Спорт и наука 2010, специално издание; “Спорт, стрес, адаптация – Олимпийски спорт и спорт за всички”: 144-148.

9. Дамянова Р, Михайлов М. Обективизиране на натоварването по време на тренировка и състезания по голф. Спорт и наука 2009, извънреден бр.; 1: 135-142.

10. Михайлов М, Кръстев Л. Тренировка за специфична сила в катеренето. Спорт и наука 2008, извънреден бр.; 1: 15-20.

11. Младенов Л, Михайлов М. Характеристики на участници във височинна експедиция и нейното влияние върху антропометричните показатели. Спорт и наука 2007, извънреден бр.; 4: 83-90.

12. Михайлов М. Изследване на някои основни фактори на спортното постижение в катеренето. Спорт и наука 2006, извънреден бр.; 2: 11-20.

13. Михайлов М. Антропометрични и спортно-педагогически показатели на елитни състезатели по спортно катерене – юноши и девойки. Публикувано в: Наука на младите специалисти. София: Типтоппрес; 2005: 169-176.

14. Михайлов М. Какво мотивира хората да катерят. Публикувано в: Личност Мотивация Спорт, том 10. София: c/o Jusautor Sofia; 2005: 97-99.

15. Михайлов М. Представяне на разновидността в катеренето Deep water soloing. Спорт и наука 2004, извънреден бр.; 3.

16. Михайлов М. От Еверест до Майорка. Публикувано в: Юбилеен сборник на ФБАК 2004.

17. Михайлов М, Дашева Д, Младенов Л. Лактатът, пулсовата честота и субективните скали за напрежение като критерии за натоварване при катерене. Спорт и наука 2004, извънреден бр.; 1: 58-69.

18. Михайлов М. Пулсовата честота като показател за интензивността на натоварването в катеренето. Спорт и наука 2004; 1.

19. Михайлов М. Трудности при контрола на натоварването в спортното катерене. Публикувано в: Спорт общество образование, том 8. София: Типтоппрес; 2002: 253-258.

20. Михайлов М, Младенов Л, Дашева Д. Адаптация па време на специфично натоварване в спортното катерене. Спорт и наука 2001, извънреден бр.; 56-59.

21. Михайлов М, Дашева Д. Характеристика на натоварването в катеренето. Спорт и наука 2001; приложение към бр. 5: 44-50.

22. Михайлов М, Дашева Д. Разработване и изследване на нов метод – интервален фартлек за развиване на специфичната силова издръжливост в катеренето. Спорт и наука 2001; 5: 89-97.


Николай Петков, Дойчин Боянов и Михаил Михайлов първи изкачват връх Левски (5733 m) на 14 август 2012 година, прокарвайки премиерен маршрут по западната стена (650 m) в алпийски стил. Постижението е осъществено в напълно нов за световния алпинизъм район, където на нито един от основните върхове не е бил стъпвал човешки крак.
Връх Левски е един от централните върхове на планински хребет в Каракорум, който разделя долините Хане и Нангма. Районът на долината Хане е изпълнен с множество кули със сложна конфигурация. Върховете на основните масиви са трудни за достъп и за катерене, високи са между 5000 и 6000 метра и имат стени между 600 и 1200 метра.

 Транго Неймлес Тауър (6257 m), изкачен от Николай Петков, София Фотева, Милен Милчев, Михаил Михайлов, Сотир Стойчев и Димитър Колешев по Словенския маршрут през юни 1998 година. София Фотева става втората жена в света, изкачила иглата, а Михаил Михайлов (само на 20 години тогава) най-младият. Тази феноменална кула се смята за един от най-трудните върхове на планетата. Той включва трудно скално катерене на голяма надморска височина и многодневно пребиваване по неговата 1200 метрова стена.

 Екипът – Николай Петков, Михаил Михайлов и Дойчин Боянов изкачват и емблематичната стена на Ел Капитан в Йосемити, Калифорния по маршрута „Носът“, дълъг 1070 метра през есента на 2007 година.

 

 

Галерия снимки
. http://www.nsa.bg/popupimage.php?NSAFRONTEND=d2489246e2a0407748e2ad19a50e409a&id=1025 Дойчин Боянов и Николай Петков. Дойчин Боянов и Николай Петков . Дойчин Боянов. Дойчин Боянов .
. http://www.nsa.bg/popupimage.php?NSAFRONTEND=d2489246e2a0407748e2ad19a50e409a&id=1026 . . . .
. http://www.nsa.bg/popupimage.php?NSAFRONTEND=d2489246e2a0407748e2ad19a50e409a&id=1014 . Дойчин и Николай. Дойчин и Николай Дойчин, Николай и Мишо. Дойчин, Николай и Мишо .
. http://www.nsa.bg/popupimage.php?NSAFRONTEND=d2489246e2a0407748e2ad19a50e409a&id=1008 . . . .
. http://www.nsa.bg/popupimage.php?NSAFRONTEND=d2489246e2a0407748e2ad19a50e409a&id=1002 . . . .
. http://www.nsa.bg/popupimage.php?NSAFRONTEND=d2489246e2a0407748e2ad19a50e409a&id=996 . . . Мишо Михайлов. Мишо Михайлов
Дойчин и Мишо. http://www.nsa.bg/popupimage.php?NSAFRONTEND=d2489246e2a0407748e2ad19a50e409a&id=991 . . . Отляво-надясно: Дойчин Боянов, Мишо Михайлов и Николай Петков. Отляво-надясно: Дойчин Боянов, Мишо Михайлов и Николай Петков
Николай Петков и Мишо Михайлов . http://www.nsa.bg/popupimage.php?NSAFRONTEND=d2489246e2a0407748e2ad19a50e409a&id=1024

Документи
 
??????? ??? Facebook Twitter Share