НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Гл. ас. Албена Димитрова, доктор

Учителски факултет
Катедра Психология, педагогика и социология
Сектор Философия и социология на спорта
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(373)
E-mail: albena234@abv.bg

Образование и кариера

Нов Български Университет - София,
Бакалавър по „Социология и социална антропология ”,
магистър по „Социология - социална диагностика, прогностика и проектиране”

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Образователна и научна степен Доктор по социология


Публикации, учебници, ръководства

По-важни публикации:
1.       Стефанова, Н., А. Димитрова, В. Илиев. Предстартова психическа готовност у футболисти. В: ІV Международен конгрес „СПОРТ, СТРЕС, АДАПТАЦИЯ”. С., 2006.
2.       Мутафова - Заберска,  Ю.,  А. Димитрова. Социализация чрез спорта. В: Личност, мотивация, спорт. С., 2007, т. 12, с. 15.
3.       Димитрова, А. Фактори и условия за социализация чрез спорта. В: Личност, мотивация, спорт. С., 2008. т. 13, с. 50.
4.       Димитрова, А. Теоретичен анализ на насилието в спорта. В: Личност, мотивация, спорт. С., 2009. т. 14, с. 106.


Сподели във Facebook Twitter Share