НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. Емил Атанасов, доктор

Факултет "Спорт"
Катедра Футбол и тенис
Сектор Футбол
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(252)
Външ.: (02) 400 75 07
Мобилен тел: 0898 77 60 14
E-mail: Atanasov78@abv.bg

Образование и кариера

    Дата и място на раждане: 11.08.1978г. в гр. Добрич

Образование

* от ноември 2008 год. Образователна и научна степен “Доктор”

* от 2004 до 2008 год. Редовен докторант по футбол към катедра „Футбол и тенис”

* от 2002 до 2003 год. Висше – магистър, НСА “ В. Левски ”, Специалност: “Училищен спорт и спорт в свободното време”

* от 1998 до 2002 год. Висше – бакалавър, НСА „ В. Левски ”, Специалност: „Треньор по вид Спорт ” – Футбол

Професионална дейност

* от 2014 до сега След конкурс доцент по футбол в катедра “Футбол и тенис”

* от 2012 до сега Ръководител сектор „Футбол” към катедра „Футбол и тенис”

* от 2012 до сега Мениджър на ОСС при НСА “ В. Левски”

* от 2005 до сега Лектор в БТШФ към БФС

* от 2011 до сега Член на УС на Ф.К. “НСА” София

* от 2010 до 2013 Главен асистент по футбол в катедра “Футбол и тенис”


Треньорска дейност

* от 2005 до 2011 Старши-треньор Национален отбор – жени

* от 2009 до 2010 След конкурс асистент по футбол в катедра “Футбол и тенис”

* от 2004 до 09.2011 Старши-треньор във Ф.К. „НСА” – жени

* от 2005 до 2009 Старши-треньор Национален отбор – девойки до 19 год.

* от 2007 до 2009 Старши-треньор Национален отбор – девойки до 17 год.

* от 2004 до 2005 Треньор Национален отбор – жени

* от 2001 до 2003 Старши-треньор на деца в АФК „Академик” – София

Професионални успехи

- Държавен шампион по футбол – жени – 7 пъти (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011г.)

- Носител на купа „България” – 5 пъти (2004, 2007, 2008, 2009, 2010г.)

- Носител на купа „Интерхотел Сандански”– международен турнир (2007, 2009г)

- Носител на купа „Христо Тошков”- международен турнир (2006,2007,2008г)

- Носител на купа „Стара Загора” - международен турнир (2006, 2007г)

- Носител на купа „Иван Стайков” – (2005, 2006г)

- Носител на купа „8 декември” – (2005, 2006г)

- Най-проспериращ отбор на НСА „Васил Левски” за 2006г.

- 7 пъти участник в Шампионска лига – жени (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011г)20 мача- 9 победи, 3 равни, 8 загуби

- Национален отбор – жени; Първо място турнир УЕФА – 3 пъти ( к.к Албена май 2008, Босна и Херциговина ноември 2008, Малта юни 2009г.)

- Над 70 международни мача с националните гарнитури


Публикации, учебници, ръководства

38 Научни публикации, участник в 12 научни конференции в страната и чужбина

 

1. Атанасов, Е. Специализирана методика за подготовка на състезателки по футбол. НСА, Докт. дисертация, 2008.

2. Атанасов, Е. В света на женския футбол. Монография. С, Авангард Прима, 2013

3. Атанасов, Е., Б. Симов. Оптимизиране подбора и начално обучение по футбол на 11 – 12 г. футболисти. С.,ПМНК, Авангард Прима, 2004 год.

3. Стефанов, З., Е. Атанасов, И. Мазнев. Соматотипологически показатели на състезателки по футбол от националния отбор девойки до 19 години. С., Спорт, стрес, адаптация., "Тип-топ прес", 2004.

5. Атанасов, Е. Изследване на пресата, прилагана от българския национален отбор по футбол – жени на международния турнир “Албена, 2005 г.”.С., НМС, НСА ПРЕС, 2005.

6. Стефанов, З., Е. Атанасов, И. Мазнев, Б. Симов. Сравнителен анализ на соматотипа и състава на телесната маса при състезателки по футбол – жени и девойки до 19 г. С., ПМНК, Авангард Прима, 2005.

7. Стефанов, З., Е. Атанасов. Соматотип и състав на телесната маса при състезателки по футбол от отбора на Национална спортна академия, участник в шампионска лига за жени-2005 г. С., ВМНК, Авангард Прима, 2005.

8. Делева, Н., Е. Атанасов. Анализ на одобрените проекти по финансово-инвестиционната програма Hattrick към УЕФА – характеристика, финансиране и процес на изпълнение. С., ВМНК, Авангард Прима, 2005.

9. Антонов, А., П. Гецов, Е. Атанасов. Анализ на тактическите действия в нападение на юноши до 18 г. – хокей в зала. С., ВМНК, Авангард Прима, 2005.

10. Atanasov, E., S. Cvetkov, Z. Stefanov. Dynamics of some functional Indicators during the preparatory and the competitive Periods of female football Players. // The 9th International Sports Sciences Congress . - Мугла, 2006, 141 с. 

11. Атанасов. Е., Н. Делева, З. Стефанов, А. Антонов. Анкетно проучване върху някои особености на женския футбол в България. С., ТМНК, Авангард Прима, 2006.

12. Стефанов, З., Е. Атанасов, Б. Симов, Т. Миндов. Влияние на тренировъчното натоварване върху соматотипа и състава на телесната маса при състезателки по футбол. С., ТМНК, Авангард Прима, 2006.

13. Симов, Б., А. Янева, Е. Атанасов, И. Мардов. Анализ на професионалната реализация и развитие на специалисти по футбол, завършили НСА '' Васил Левски '' в периода 1995 – 2004 г. С., ТМНК, Авангард Прима, 2006.

14. Симов, Б., И. Мардов, Е. Атанасов. Професионален подбор и обучение на треньорите по футбол. С., ТМНК, Авангард Прима, 2006.

15. Симов, Б., Е. Атанасов, З. Стефанов. Социално – демографски характеристики на треньорите по футбол в България. С., ТМНК, Авангард Прима, 2006.

16. Мардов, И., Е. Атанасов, Б. Симов. Онтогенетични промени на скоростно-силовите качества. С., ТМНК, Авангард Прима, 2006.

17. Мардов, И., Б. Симов, Е. Атанасов. Онтогенетични промени на двигателната способност бързина. С., ТМНК, Авангард Прима, 2006.

18. Атанасов, Е., З. Стефанов, Н. Делева. Динамика на броя участващи отбори и представяне на българските отбори в Шампионска лига по футбол за жени през периода 2001 – 2006 г. С., ЧМНК, Авангард Прима, 2007.

19. Симов, Б., Е. Атанасов, А. Янева. Анализ на тактическата система в съвременния футбол 4-5-1 и нейните варианти. С., ЧМНК, Авангард Прима, 2007.

20. Мардов, И., Ю. Николов, Е. Атанасов, А. Янева. Онтогенетични промени на физическите качества '' Сила'' и '' Издръжливост''. С., ЧМНК, Авангард Прима, 2007.

21. Мардов, И., Е. Чолова, Е. Атанасов, М. Шишков. Онтогенетични промени на физическите качества '' Гъвкавост'' и '' Ловкост ''. С., ЧМНК, Авангард Прима, 2007.

22. Стефанов, З., Е. Атанасов, А. Янева. Динамика на броя участващи отбори в квалификационните цикли и зрителски интерес на европейските първенства по футбол за девойки до 19 години през периода 1997 – 2007 г. С., ЧМНК, Авангард Прима, 2007.

23. Атанасов, Е., И. Мардов. Основни моменти в историческото развитие на женския футбол в България от неговата поява до днес. С., ПМНК, Авангард Прима, 2008

24. Мардов, И., Е. Атанасов. Анкетно проучване върху развитието на скоростно-силовите качества при футболисти. С., ПМНК, Авангард Прима, 2008.

25. Делева Н., Е. Атанасов. Основни аспекти в мениджмънта на квалификационен турнир за Шампионска лига по футбол - жени. – С., “Спорт и наука”, бр. 4, "Тип-топ прес", 2009.

26. Deleva N., E. Atanasov. Research on the Possibilities to Implement Efficient Marketing Communication and Sponsorship in Female Football /following the example of a qualification tournament from the Champions League format/ –В: Сп. “Физичка култура”, год. 37, бр.2, 2009.

27. Атанасов, Е. Изследване на пресата, прилагана от Българския национален отбор по футбол – жени в световните квалификации. С., Спорт, стрес, адаптация., "Тип-топ прес", 2010.

28. Делева, Н., Е. Атанасов, А. Соколов. Проучване възможностите за подобряване управлението на аматьорската минифутболна лига (АМФЛ) с оглед повишаване социално – икономическата й значимост. С., “Спорт и наука”, бр. 3, "Тип-топ прес", с. 127-131, 2010.

29. Стефанов , З. Е. Атанасов “ Спортен травматизъм при състезателки по футбол в България и Европа – сравнителен анализ”, Пети Международен науче конгрес “ Спорт, стрес, адаптация”, София, 2010.

30. Стефанов , З. О. Грошев, Е. Атанасов “ Изследване на мускулния баланс на флексорите и екстензорите в колянната става при състезателки по футбол”, , “Спорт и наука”, бр. 4, стр. 57-63, 2010.

31. Атанасов, Е., Атанас Стоилов, Йордан Желев “Компоненти, определящи качеството на продукта „спортна тренировка” по футбол” С., ОМНК, Авангард Прима, 2011

32. Атанасов, Е., Динамика числа участвующих команд в отборочньiх циклах и зрительский интерес Чемпионатах Европьi по футболу среди женщин в течение 1984-2009г. Университетский спорт: здоровье процветание нации, 1Международная научная конференция, Алматьi, Казахстан.,2011, Стр. 58-61.

33. Atanasov E., Atanasova, N., Management of the commerrcial tournament UEFA EUROPA league (following the example of pfc “Levski Sofi a, season 2010/2011) – 6 Международен конгрес Спорт, срес, адаптация, С, 2012 г. 806-809

34. Атанасов, Е. Система за оценяване на резултатите по спортна подготовка на учениците в спортните училища. МФВС и НСА., Болид инс., С., стр. 572-583., 2012.

35. Атанасов, Е. „ Изграждане и апробиране на модели за скоростно-силови качества при футболисти. “Спорт и наука”, С, бр. 1, стр. 44, 2013.

36. Атанасов, Е. Подбор на подрастващи футболисти. “Спорт и наука”, С,бр. 2, стр. 25, 2013.

37. Атанасов, Е. Анализ на тактическите действия във фаза атака на отбора на Франция от група „D” на ЕВРО 2012, “Спорт и наука”, С,бр. 3, стр. 35, 2013.

38. Атанасов, Е. Мениджмънт на турнира „ Лига Европа” , “Спорт и наука”, С,бр. 3, стр. 127, 2013.


 

Галерия снимки
. http://www.nsa.bg/popupimage.php?NSAFRONTEND=33c67065929e0101caed50f9664841df&id=2533 . . . .
. http://www.nsa.bg/popupimage.php?NSAFRONTEND=33c67065929e0101caed50f9664841df&id=2538 .

Сподели във Facebook Twitter Share