НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. Иван Колев, ДН

Факултет "Спорт"
Катедра Технически и ледени спортове
Сектор Колоездене
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(184)

Образование и кариера

Завършил е Национална Спортна Академия „Васил Левски” – ОКС „Бакалавър“ „Треньор по колоездене” и „Учител по физическо възпитание”.

През 2003 г. се дипломира ОКС „Магистър“ Специалност „Колоездене“.

В периода 2003/2005 г. е хоноруван преподавател по колоездене в НСА „Васил Левски”

През 2008 г. защитава докторска дисертация и получава от Висшата Атестационна Комисия (ВАК) образователна и научна степен „Доктор”.

Член на управителния съвет на Българския колоездачен съюз (БКС)

Член на управителния съвет на колоездачен клуб НСА „Васил Левски“

От 2010 г. е Ръководител сектор „Колоездене” към катедра „Технически и ледени спортове”.

От 2012 г. е Доцент по „Колоездене“

От 2014 г. е Председател на колоездачен клуб НСА „Васил Левски“

В периода 2012/2016 г. е зам.-ръководител на катедра „Технически и ледени спортове”

От 2016 г. е член на Факултетния съвет към ТФ при НСА „Васил Левски“

От 2016 г. е Ръководител на Катедра „Технически и ледени спортове” при НСА „Васил Левски”.

През 2016 г. защитава докторска дисертация и получава научната степен „Доктор на науките“


Педагогическа дейност

Води семинарни и практически упражнения със студенти специалност Колоездене и СИД Колоездене


Спортна дейност

Състезател по колоездене в продължение на 18 години.

Национален състезател за различните възрастови групи в периода 1992/2002 г.

Многократен Държавен шампион на Рeпублика България:

● италианско преследване – 5 пъти

● 1000 м от място – 4 пъти

● бързина (спринт) – 4 пъти

● 1000 м летящ старт – 2 път

● 500 м летящ старт – 2 пъти

● 200 м летящ старт – 2 пъти

● 4000 м отборно преследване – 2 пъти

● колокрос – 1 път

Държавен отборен шампион с отборите на: Габрово, ЦСКА и Бургас:

● шосе – 7 пъти

● писта – 6 пъти

Носител на купа: Габрово, Разград, Сливен, Казанлък, Свиленград, Ст. Загора.


Треньорска дейност

2004г.- 2014г.е треньор на отбора по колоездене в НСА “В. Левски”

Негови състезатели са били шампиони на България в различни пистови дисциплини.


Научни интереси

Проявява научни интереси в: областта на физическото и функционално натоварване на колоездача; развитие на колоезденето при подрастващите; разработване на програми за оптимизиране на тренировъчния процес по колоездене.

 


Публикации, учебници, ръководства

Проявява научни интереси в: областта на физическото и функционално натоварване на колоездача; развитие на колоезденето при подрастващите; разработване на програми за оптимизиране на тренировъчния процес по колоездене.


 

??????? ??? Facebook Twitter Share