НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Гл. ас. Марина Петрова, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Гимнастика
Сектор Спортна гимнастика
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(353)

Образование и кариера

    Дата и място на раждане: 30.05.1977 г. в гр. София

През 1994 г. завършва средно образование в СОУ „Младост“ – спортен профил. През 1998 г. завършва с отличие НСА „Васил Левски“ и получава бакалавърска степен с професионална квалификация „треньор по спортна гимнастика“.

От 2000 г. е съдия „Републиканска категория“ по спортна гимнастика.

От 2003 – 2007 г. хоноруван преподавател в катедра „Гимнастика“ при НСА „Васил Левски“.

През 2005 г. получава магистърска степен по програма „Спорт за високи постижения“ в същото учебно заведение.

През 2006 г.чрез конкурсен изпит е зачислена за редовен докторант към катедра „Гимнастика“ при НСА „Васил Левски“.

През 2008 г. чрез конкурсен изпит е избрана за асистент към катедра „Гимнастика” при НСА „Васил Левски“.

През 2013 г. получава образователната и научна степен „доктор“ по научната специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка, (вкл. методика на лечебната физкултура)“ професионално направление 7.6 Спорт.

През 2014 г. чрез конкурсен изпит е повишена в главен асистент.


Педагогическа дейност

През 2000 г. има изкаран курс за съдия / републиканска категория/ по спортна гимнастика.
От 2001г. до 2004 г. води занимания по гимнастика с подготвителни групи в детски градини и училища.
От 2003 г. до момента е хоноруван асистент в катедрата по гимнастика при НСА ”В. Левски”.


Спортна дейност

Започва да се занимава със спортна гимнастика през 1983 г. и до 1993 г. е активна състезателка в клуб „ЦСКА“ – София. В спортната си кариера е многократно републиканска шампионка в различни възрасти – индивидуално и отборно. Национална състезателка е за периода 1989 – 1993 г. Има участия в международни турнири, Балкански, Европейски първенства и Олимпийски игри (Барселона – 1992 г.) През 1993 г. прекратява активната си състезателна дейност.


Треньорска дейност

През периода 1996 – 1997 г. работи като треньор в спортен клуб “ЦСКА” – София.

От 2001 г. до 2004 г. води занимания по гимнастика с подготвителни групи в детски градини и училища.


Публикации, учебници, ръководства

Участвала е в 6 национални и 10 международни научни конференции. Има 26 научни публикации и 1 методическо ръководство по гимнастика в съавторство.


 

??????? ??? Facebook Twitter Share