НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Гл. ас. Татяна Андонова

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Спортна медицина
Сектор Спортен масаж
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(344) / стая 321
Мобилен тел: 0898 508 404
E-mail: taniaandonova@yahoo.com

Образование и кариера

1984 Гимназиално образование с руски език, София
1989-1990 Полувисше медицинско образование – медицинска сестра, София
1996-2001 Висше образование – магистър по социална психология, ЮЗУ „Неофит Рилски”
1998-2001 Висше образование – учител по физическо възпитание, НСА „Васил Левски”
2005 Печели конкурс по Спортен масаж, НСА „В. Левски”, катедра „Спортна медицина”

Работа
1984-1985 БАН - лаборант
1994-1995 Болница по ортопедия и травматология –
операционна сестра
1995-2005 НСА „Васил Левски” – медицински лаборант
2001-2005 НСА „Васил Левски” – хоноруван преповател по масаж
2005 – до сега НСА „Васил Левски” – преподавател по спортен масаж

Курсове и специализации

1988-1989 Козметика, София
1991 Лечебен, спортен, козметичен масаж и зонотерапия, София
1993 Рефлексотерапия, НСА
1998 Reteaming – Психологическа програма за развитие на работни групи и екипи, ДУБ „Александровска”
2000-2001 Su Jok Acupuncture and Therapy, Международна асоциация по Су Джок акупунктура
2005-2006 PNF Concept & Mulligan Techniques, Асоциация на кинезитерапевтите и рехабилитаторите в България
2006 Кинезиотейпинг, Kinesio Taping Association - НСА „Васил Левски”
2006-2007 Физикално лечение на периферни флебо-лимфедеми, Erasmus exchange – ULB Belgium – НСА „Васил Левски”
2009 Терапия с Цветните есенции на д-р Бах, I, II и III ниво, ЦЗО „Едикта”
2009 Еmotional Freedom Techniques, AAMET, Calamus International University
2009 Tapas Acupressure Technique, AAMET, Calamus International University
2009 Be Set Free Fast (BSFF), AAMET, Calamus International University
2009 Ayurvedic Yoga Massage, Taruna, София
2010 Ayurvedic Massage For Women, Taruna, София
2012 Каруна рейки – 1 ниво, Мастер Зора Петканчин
2013 Каруна рейки - 2 ниво, Мастер Зора Петканчин
2015-2016 Акупунктура и мокситерапия, проф. Зоя Горанова, ДН
2016 Теате, Мастер Зора Петканчин
2016 Master Class, Causal Diagnostics – Chronic Diseas, Dr. Roy and Joy Martina
От 2014 г. се обучава в Академията по медицинска кинезиология и мануална терапия, Москва.


 


Педагогическа дейност

Лектор по следните учебни дисциплини за студенти от ОКС „Бакалавър” от Треньорски и Учителски факултет: „Спортен масаж” и ИД - „Аромамасж”, „Рефлекторен масаж”, „Мануален лимфен дренаж” и „Физикално възстановяване и биостимулиране”.

Ръководител е на курса „Класически, източноазитски и антицелулитен масаж”.


Научни интереси

В областта на масажа, рефлексотерапията, приложната

кинезиология и енергийната психология.

.


Публикации, учебници, ръководства

Има 27 публикации, от които 9 самостоятелни и 5 в чужбина. Участвала е в 26 научни конференции, от които 14 международни.


??????? ??? Facebook Twitter Share