НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Проф. д-р Мария Тотева, ДН

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Спортна медицина
Сектор Спортна медицина
Контакти:

Образование и кариера

    Дата и място на раждане: 21.12.1934 г.

1952-1958 г. - Медицина в Медицинска академия, София

1958-1960 г. - Общопрактикуващ лекар

1960 до сега - Преподавател по Спортна медицина в Национална спортна академия

1963-1975 г. - Допълнителна ангажираност като лекар на националните отбори по гимнастика (жени) и волейбол (жени); Ф.Д. “Академик” волейбол (жени)

1970 до сега - гост-преподавател към Университетите в Шумен, Велико Търново, Благоевград, Русе.

2002 до сега - гост-професор в Магистърската програма на Биологичния факултет при СУ “Св. Климент Охридски”

1979 г. - Придобита научна степен “Доктор”

1981 г. - Награда в конкурса на БСФС за научна разработка

1983 г. - Доцент по Спортна медицина

1985-2003 г. - гост-преподавател с тематични лекции в ЧССР, Куба, ЮАР, Турция

1989-2001 г. - Член на Академичния съвет на НСА

1990 до сега - Член на Редколегията на сп. “Спорт и наука”

1993 г. - Придобита научна степен “Доктор на медицинските науки”

1995 г. - Професор по Спортна медицина

1996-2002 г. - Член на Държ. изпитна комисия за специалност “Спортна медицина”

1996-2004 г. - Член на Научния съвет на НИЕМА на БАН

2003 г. - Присъдено звание “Учен на годината” от Кембриджкия библиографски институт.

2004 до 2007 г. - Член на Специализирания научен съвет по “Теория и методика на физическото възпитание и спорта” (вкл. Методика на лечебната физкултура) към ВАК.

2005 г. - Почетен член на Научния институт по експериментална медицина и антропология на БАН.

2006 г. - Първи почетен член на Балканската асоциация по Спортна медицина


Педагогическа дейност

Административни позиции:1960-2005 г. - Участие с научни доклади в около 80 конгреса, от които 3 Олимпийски и множество Световни и Европейски.

1996-2001 г. - Председател на Българското научно дружество по спортна медицина и кинезитерапия, а по-късно обявена за негов почетен член.

Председател на Научни сесии в Международни конгреси.

Членува в Световната асоциация по Спортна медицина (FIMS), Европейското дружество по антропология, Международната асоциация по кинантропометрия (ISAK), Съюза на учените в България.

1989-1998 г. - Ръководител на катедра “Спортна медицина” при НСА

1989-1991 г. - Декан на Факултет “Чуждестранни студенти” при НСА.

1991-1999 г. - Декан на факултет “Кинезитерапия” при НСА.


Публикации, учебници, ръководства

1960-2005 г. - Около 130 научни труда, посветени на физическото развитие, състава на телесната маса и особеностите на соматотипа на спортистите.

1973 г. за първи път в България въвежда соматотипологичния метод на Heath-Carter


??????? ??? Facebook Twitter Share