НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Проф. Пенчо Гешев, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Водни спортове
Сектор Ветроходство
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(101)
Мобилен тел: 0898 77 66 16
E-mail: p_geshev@nsa.bg

Образование и кариера

Завършва висше образование в НСА “Васил Левски” през 1976 година.

От 1980 г. е преподавател по ветроходство към катедра “Водни спортове”.

През 1985-1988 г. е зам.-председател на СФД „Академик” (София).

През 1990 г. защитава дисертация на тема “Начално обучение по ветроходство” за придобиване на научната степен “Доктор”.

През 2000 г. спечелва конкурс за Доцент по ветроходство към катедра “Водни спортове”.

През 2003-2007 г. е Декан на Факултета по кинезитерапия, туризъм и спортна анимация.

От 2007 г. е Заместник-ректор по учебната дейност на НСА „Васил Левски”.

Председател на Общото събрание на НСА „Васил Левски” (трети мандат).

Председател е на Яхт-клуб “Дорадо-НСА”.

 

В момента е ректор на НСА "Васил Левски".


Публикации, учебници, ръководства

Има публикации в областта на началното обучение по ветроходство и техническата подготовка на ветроходеца.
Автор е на учебник по ветроходство и на методическо ръководство по крейсерско ветроходство.


 

??????? ??? Facebook Twitter Share