НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10461783 Картинка 11133526 Картинка 6471213 Картинка 10884399 Картинка 7945471 Картинка 6201870 Картинка 12239866 Картинка 6322933 Картинка 5167534 Картинка 5390092

Проф. Кирил Андонов, ДН

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Гимнастика
Сектор Спортна гимнастика
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(306) / Кабинет 302, 385
E-mail: lirik54@abv.bg, k.andonov@nsa.bg

Образование и кариера

Дата и място на раждане: 04. 08 1954 г. в гр. Кюстендил.

· През 1979 г. завършва с отличие ВИФ “Георги Димитров”, специалност “гимнастика”.

· През 1982 г. е избран чрез конкурсен изпит за асистент в катедрата по гимнастика при ВИФ “Г. Димитров”.

· През 1985 г. е зачислен на свободна аспирантура и повишен в старши асистент, а две години по-късно вече е главен асистент.

· През 1988 г. защитава успешно дисертационния си труд и е утвърден от ВАК за к.ф.н. През 1991 г. получава научното звание “доцент”.

· През 1997 г. е избран за председател на Българската федерация по гимнастика, която длъжност изпълнява до 2000 г. По време на неговия мандат националният отбор по гимнастика – мъже печели 6 олимпийски визи, а Йордан Йовчев два бронзови медала на Олимпийските игри в Сидни`2000.

- През 1999 г. е избран за ръководител на катедра “Гимнастика”, която ръководи и понастоящем.

През 2004 г защитава голям докторат и е утвърден от ВАК за ДН

През 2007 получава научното звание „ професор“ г от ВАК

· Кирил Андонов владее писмено и говоримо руски, испански и английски език.

-от 2004-2008 година е избран за Зам.ректор по Международна и стопанска дейност и връзки с обществеността.

· Член е на Експертния съвет по научна и международна дейност.

От 2008- 2012 г е зам. ректор по стопанската дейност

- от 2012 г е член на стопанския съвет при НСА „ В. Левски“

-от 2012 до сега е пом. ректор на НСА „ В. Левски“

-от 2004 г до сега е член на Академичния съвет при НСА „ В. Левски“


Педагогическа дейност

От 1982 г досега е преподавател в катедрата по „Гимнастика“ в практични и теоретични занимания със студентите от НСА „ В. Левски“ в трите образователни степени, бакалавър, магистър и доктор

· Бил е лектор в няколко университета в Испания, Турция, Гърция, Холандия, Белгия и САЩ.

· Като лектор на Международната федерация по гимнастика е ръководил много международни курсове за квалификация на треньорски кадри от 1988 г. до 2003 г.


Спортна дейност

· Започва да се занимава със спортна гимнастика през 1961 г. и до 1978 г. е активен състезател в ДФС “Миньор” – Перник, ЦСКА и Академик - София.


Треньорска дейност

От 1979 до 1982 г. работи като треньор в ДФС “Миньор” – Перник.


Научни интереси

От началото на активната му преподавателска кариера е бил научен ръководител на много курсови и дипломни работи. До момента под негово ръководство са защитени осем докторски дисертации, а четири са в процедура.


Публикации, учебници, ръководства

Досега има над 90 научни публикации у нас и в чужбина.

Автор е на много гимнастически композиции и спектакли у нас и в чужбина.

Учредител е на гимнастически театър през 1998 г.


 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share