НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ст.преп. Татяна Христакиева, доктор

Департамент ДЕОИТ
Секция Чужди езици
Сектор „Чуждоезиково обучение” (СЧО).
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(330)
E-mail: hristakieva@yahoo.com

Образование и кариера

 1. Образование – висше: СУ “Св. Кл. Охридски”, специалност английска филология към факултета по “Класически и нови филологии”.
 2. Дипломиране - през октомври 1989г.

Месторабота:

 1. През 1996г. печели конкурс за редовен щатен преподавател по английски език в Национална спортна академия “В. Левски”, София.
 2. От септември 1999г. Старши преподавател по английски език в Национална спортна академия “В. Левски”, София.
 3. От 1989 до 1996г. Редовен щатен преподавател по английски език в Езиков център “ИКО - Интелект” към ИКО БИЗНЕС АД, София.
 4. Ускорени интензивни курсове по английски език за възрастни. Подготовка за изпит за Оксфордските сертификати за владеене на английски език: Preliminary Level и Higher Level.

Други квалификации:

Юли 1993г. и юли 1994г. Участие в летните курсове за усъвършенстване на учители по английски език, организирани от Института за усъвършенстване на учители, София и Британския съвет. Сертификати за успешно завършени курсове.


Научни интереси

 1. Лингвистика – проблеми на спортната терминологията.
 2. Проблеми на чуждоезиковото обучение


Публикации, учебници, ръководства

Май 1997 - 2003 г. Участия с доклади на годишните научни конференции на НСА.
Октомври 1998. Участие с доклад на VII Национална конференция на IATEFL–България.
Септември 1999. Участие с доклад на Конференцията “Специфика на университетското чуждоезиково обучение” в НБУ.

Публикации:

 1. Христакиева, Т., Английски говорни модели свързани с типични спортни ситуации и някои похвати за преподаването им на студентите от НСА, Спорт, общество, образование, том 3, НСА ПРЕС, София 2000.
 2. Христакиева, Т., Някои проблеми във връзка с превода на сложни именни фрази на английски и на български език, Спорт, общество, образование, том 4, НСА ПРЕС, София 2001.
 3. Кондова, В., Т. Христакиева, В. Славова, Специфика на обучението по чужд език и преподаването на спортна терминология на студентите в НСА, Чуждоезиково обучение 3-4, София, 2000.
 4. Кондова, В., Н. Маринова, Т. Христакиева, Учебник по английски език за НСА: English for the Sporting World. Ready, Go! НСА ПРЕС, София 2003.
 5. Кондова, В., Н. Маринова, Т. Христакиева, Учебник по английски език за НСА: English for the Sporting World. High Sports Performance. НСА ПРЕС, София 2005.

 


 

Сподели във Facebook Twitter Share