НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ст.преп. Невена Маринова

Департамент ДЕОИТ
Секция Чужди езици
Сектор „Чуждоезиково обучение” (СЧО).
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(330)
E-mail: nevena66@yahoo.com

Образование и кариера

  Дата и място на раждане: 31.10.1963, гр. София

 1. 1989 г. Завършва английска филология към факултет “Класически и нови филологии” в СУ “Климент Охридски”.
 2. Магистър по литература, специалност “Американска литература”.
 3. 1990-1991 г. работи като редактор в международния отдел на в. “Демокрация”.


Педагогическа дейност

 1. 1992-1994 г. преподавател по английски език в ИЧС, София.
 2. 1995 г. печели конкурсен изпит за преподавател по английски език в НСА “В.Левски”, София.
 3. Ст. преподавател по английски език в НСА “В.Левски”, София.
 4. Води самостоятелен курс по бизнес английски в магистърската програма “Спортен мениджмънт”.


Научни интереси

 1. Митология, културология, социална антропология.
 2. Работи по докторантурата си към СУ “Климент Охридски".


Публикации, учебници, ръководства

 1. Маринова, Н: Използване на специализиран софтуер и интернет в подготовката по английски език на студентите от магистърския курс. Сп. “Чуждоезиково обучение бр. 3-4, 2000 г.
 2. Маринова, Н., В. Кондова: Място на компютърния център за чуждоезиково обучение в в учебния процес по английски език. Спорт, общество, образование, т. 4, 2001 г. НСА Прес
 3. Маринова, Н., Сл. Петрова, В.Кондова: Влияние на спортния професиолект върху разговорната реч на лица, свързани със спорта. Спорт, общество, образование, т. 7, 2002 г. НСА Прес.
 4. Кондова, В., Сл. Петрова, Н.Маринова: Вербалната агресия – средство за справяне със стреса в спорта. Спорт, стрес, адаптация. Извънреден брой на сп. “Спорт и наука”, 13-14 октомври 2001 г.
 5. Kondova, V., N. Marinova, T. Hristakieva: English for the Sporting World. Ready, Go! (a textbook). НСА Прес, 2003 г.


Сподели във Facebook Twitter Share