НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4539680 Картинка 10080487 Картинка 2332758 Картинка 2575309 Картинка 7973332 Картинка 6464951 Картинка 10120825 Картинка 2984923 Картинка 8744307 Картинка 9797581

Проф. Татяна Янчева, ДН

Факултет "Педагогика"
Катедра Психология, педагогика и социология
Сектор Психология
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(358)
Факс: (02) 02 / 400 75 05
E-mail: iancheva.tatiana@gmail.com

Педагогическа дейност

Практическа работа:

 1. Психолог на ПФК “Левски”;
 2. Психолог на националния отбор по художествена гимнастика;
 3. Психолог-консултант към националните отбори по батут и модерен петобой.


Научни интереси

 1. Спортна психология (психология на елитния спорт) и психологическо осигуряване на спортната подготовка;
 2. Психологическа подготовка в спорта;
 3. Състезателно поведение;
 4. Състезателна реализация;
 5. Психология на личността:
 6. Личност и състезателна реализация;
 7. Регулация и саморегулация на поведението;
 8. Аз-ефективност;
 9. Аз-идентичност.


Публикации, учебници, ръководства

По-важни публикации:

 1. Янчева, Т., Личност и състезателна реализация, С., НСА ПРЕС, 2004.
 2. Янчева, Т., Личност и спорт – хармония или конфликт, С., “7М График”, 1994.
 3. Янчева, Т., Психологическо осигуряване на спортната подготовка, С., 1997.
 4. Янчева, Т., Психологическо осигуряване на катерача, В: Наръчник на катерача, С., Проспорт, 2003.
 5. Янчева, Т., Спортната среда и състезателната реализация на личността в нея, Личност, мотивация, спорт., С., 2003, Т. 9, С. 13-21.
 6. Янчева, Т., Потребността от сигурност и нейното влияние върху състезателното поведение и реализация на спортиста, Личност, мотивация, спорт., С., 2003, Т. 9, С. 34-40.
 7. Янчева, Т., Психичното пространство и отношенията в съвременния спорт, В: Спорт. Общество. Образование, Т. 8, С., НСА ПРЕС, 2003, 31-36.
 8. Янчева, Т., Личностни предпоставки за развитие на експресивността, В: Спорт. Общество. Образование, Т. 8, С., НСА ПРЕС, 2003, 246-252.


 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share