НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Проф. Татяна Янчева, ДН

Факултет "Педагогика"
Катедра Психология, педагогика и социология
Сектор Психология
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(358)
Факс: (02) 02 / 400 75 05
E-mail: iancheva.tatiana@gmail.com

Педагогическа дейност

Практическа работа:

 1. Психолог на ПФК “Левски”;
 2. Психолог на националния отбор по художествена гимнастика;
 3. Психолог-консултант към националните отбори по батут и модерен петобой.


Научни интереси

 1. Спортна психология (психология на елитния спорт) и психологическо осигуряване на спортната подготовка;
 2. Психологическа подготовка в спорта;
 3. Състезателно поведение;
 4. Състезателна реализация;
 5. Психология на личността:
 6. Личност и състезателна реализация;
 7. Регулация и саморегулация на поведението;
 8. Аз-ефективност;
 9. Аз-идентичност.


Публикации, учебници, ръководства

По-важни публикации:

 1. Янчева, Т., Личност и състезателна реализация, С., НСА ПРЕС, 2004.
 2. Янчева, Т., Личност и спорт – хармония или конфликт, С., “7М График”, 1994.
 3. Янчева, Т., Психологическо осигуряване на спортната подготовка, С., 1997.
 4. Янчева, Т., Психологическо осигуряване на катерача, В: Наръчник на катерача, С., Проспорт, 2003.
 5. Янчева, Т., Спортната среда и състезателната реализация на личността в нея, Личност, мотивация, спорт., С., 2003, Т. 9, С. 13-21.
 6. Янчева, Т., Потребността от сигурност и нейното влияние върху състезателното поведение и реализация на спортиста, Личност, мотивация, спорт., С., 2003, Т. 9, С. 34-40.
 7. Янчева, Т., Психичното пространство и отношенията в съвременния спорт, В: Спорт. Общество. Образование, Т. 8, С., НСА ПРЕС, 2003, 31-36.
 8. Янчева, Т., Личностни предпоставки за развитие на експресивността, В: Спорт. Общество. Образование, Т. 8, С., НСА ПРЕС, 2003, 246-252.


 

??????? ??? Facebook Twitter Share