НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Проф. Юлия Мутафова, доктор

Учителски факултет
Катедра Психология, педагогика и социология
Сектор Психология
Контакти:
Гургулят: (02) 4014(476)
Външ.: (02) 683662
E-mail: yulia@gbg.bg

Публикации, учебници, ръководства

І. КНИГИ И МОНОГРАФИИ

 1. 1. Мутафова-Заберска Ю. Теоретични и приложни основи на мотивацията в спорта. Хабилитационен труд. НСА, 2004, 242 с.
 2. 2. Мутафова-Заберска Ю. Цели и творчество на спортиста. Авангард Прима, С., 2004, 222 с.
 3. 3. Мутафова-Заберска Ю. Социално-психологична характеристика на спортния отбор. Авангард Прима, С., 2004, 44 с. (второ изд.)
 4. 4. Мутафова Ю. Г. Сплоченность как фактор успешной деятельности малой группы (на материалах исследования баскетбольных команд). Дисертация, Ленинградский государственный университет, 1971, 169 с.

ІІ. РАЗДЕЛИ ОТ КНИГИ

 1. 5. Герон Е., Ю. Мутафова-Заберска. Мотивация при физическата дейност и спорта. Част първа. НСА Прес, 2004, 242 с.
 2. 6. Герон Е., Ю. Мутафова-Заберска. Мотивация при физическата дейност и спорта. Видове мотивации. Част втора. НСА Прес, 2004, 362 с. (под печат)

ІІІ. УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

 1. 7. Мутафова Ю. Психична подготовка на ветроходеца. В: Недев, Б и Е. Георгиев, Спортно ветроходство, МиФ., С., 1974, 149-161.
 2. 8. Мутафова Ю. Психологична подготовка. В: Баскетбол (учебник за ВИФ “Г. Димитров”), МиФ., С., 1975, 285-291.
 3. 9. Мутафова Ю. Методи за изследване на представите и паметта. - В: Методи за психологични изследвания, МиФ., С., 1977, 26-36.
 4. 10. Мутафова-Заберска Ю. Методи за изследване на волята и волевите процеси. - В: Методи за психологични изследвания, МиФ., С., 1977, 72-80.
 5. 11. Мутафова-Заберска Ю. Представите в дейността на спортиста. Идеаторна тренировка. В: Психология на спорта. Учебник (съавт. А. Такев, В. Янев), ЕЦНПКФКС, ТФС - Правец, МиФ, С., 1977, 42-52.
 6. 12. Мутафова-Заберска Ю. Двигателна памет. В: Психология на спорта. Учебник (съавт. А. Такев, В. Янев), ЕЦНПКФКС, ТФС - Правец, МиФ, С., 1979, 64-70.
 7. 13. Мутафова-Заберска Ю. Волевата дейност и личността на спортиста. В: Психология на спорта. Учебник (съавт. А. Такев, В. Янев), ЕЦНПКФКС, ТФС - Правец, МиФ, С., 1979, 92-102.
 8. 14. Мутафова-Заберска Ю. Психологични особености на спортния колектив. - В: Психология на спорта. Учебник (съавт. А. Такев, В. Янев), ЕЦНПКФКС, ТФС - Правец, МиФ, С., 1979, 115-122.
 9. 15. Мутафова-Заберска Ю. Проблеми на психологическата подготовка на спортиста. - В: Психология на спорта. Учебник (съавт. А. Такев, В. Янев), ЕЦНПКФКС, ТФС - Правец, МиФ, С., 1979, 145-159.
 10. 16. Мутафова-Заберска Ю. Методи за изследване на представите и паметта. - В: Ръководство за упражнения по психология. МиФ, С., 1981, 23-32.
 11. 17. Мутафова-Заберска Ю. Методи за изследване на волевите процеси. - В: Ръководство за упражнения по психология. МиФ, С., 1981, 52-59.
 12. 18. Първанов Б., Ю. Мутафова-Заберска. Методи за изследване на психичните явления в колектива. - В: Ръководство за упражнения по психология. МиФ, С., 1981, 107-114.
 13. 19. Мутафова-Заберска Ю. Психологична подготовка. В: Баскетбол. Учебник. МиФ, С., 1981, 194-199 (второ издание).
 14. 20. Димитрова Св., Ю. Мутафова. Терминологичен речник на физическата култура и спорта. Раздел Психология на спорта, ЕЦНПКФКС - ВИФ , 1983, 271-286.
 15. 21. Мутафова-Заберска Ю. Методи за изследване на представите и паметта. - В: Ръководство за упражнения по психология, МиФ., С., 1991, 23-31.
 16. 22. Мутафова-Заберска Ю. Методи за изследване на волевите процеси. - В: Ръководство за упражнения по психология. МиФ., С., 1991, 52-59.
 17. 23. Първанов Б., Мутафова-Заберска Ю. Методи за изследване на психичните явления в колектива. - В: Ръководство за упражнения по психология, МиФ, С., 1991, 107-114.
  Има над 150 публикации в наши и чужди списания


 

Сподели във Facebook Twitter Share