НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. Николай Станчев, доктор

Факултет "Спорт"
Катедра Борба и джудо
Сектор Свободна борба
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(326)
Мобилен тел: 0888-114-111
Дом. адрес: гр. София, ж.к. Младост 3, бл. 43, вх. 7, ет. 3, ап. 109

Образование и кариера

  1. Завършил ВИФ “Г. Димитров” през 1978 г.
  2. От 1978 г. до 1987 г. - треньор по борба на различни възрастови групи от юноши до мъже.
  3. От 1988 г. - преподавател по борба в НСА “Васил Левски”
  4. През 1997 г. защитава дисертация на тема “Изследване върху факторите на устойчивостта на борцовия мост и усъвършенстване на методиката за тяхното развитие при 17-19 годишни борци”
  5. От 2000 г. доцент по теория и методика на спортната подготовка по борба.


Публикации, учебници, ръководства

  1. Станчев, Н. “Борцовия мост”, монография, С., 1999
  2. Петров, Р., Н. Станчев и кол. “Свободна и класическа борба”, стр. 208-211, С., 1993.


Консултации - вторник и четвъртък от 13:00 часа.

Сподели във Facebook Twitter Share