НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4697232 Картинка 8839219 Картинка 892175 Картинка 5326811 Картинка 8381323 Картинка 4260949 Картинка 11443647 Картинка 11597168 Картинка 7926004 Картинка 4531709

Проф. Огнян Миладинов, ДН

Факултет "Педагогика"
Катедра Лека атлетика
Сектор Лека атлетика
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(341)
Мобилен тел: 0898 77 60 53
E-mail: ogimil63@gmail.com

Образование и кариера

Основно образование: Математическа гимназия, Благоевград - 1981
Военна служба: 1981 - 1983
Висше образование:
- Висш Институт за Физическа Култура, София – 1983/84,
- Висш Институт за Физическа Култура, Москва, Русия – 1984 - 1987
Специалност: Треньор по лека атлетика и преподавател по физическа култура

Друга квалификация:
1. Математико-статистическа обработка на данни от спортно-педагогически тестове
2. Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Adobe Premiere, Corel Draw, Adobe Photoshop, Microsoft Front Page, Macromedia Dreamweaver, Ulead Video Studio, Power Director и др.

Професионална квалификация:
Асистент към катедра “Лека атлетика” при Национална Спортна Академия , София - 1987
Доктор – 1996 “Кинематико-динамичните компоненти на техниката - предпоставка за усъвършенстване на техниката в скока на дължина”
Доцент – 2003
ДПН - 2008. Закономерности и индивидуални особености на техниката в хоризонталните лекоатлетически скокове.


Педагогическа дейност

Лекционен и семинарен курс: “Техника, методика на тренировка и методика на обучение в лекоатлетическите скокове”.

Лекционен курс "Основи на научно-изследователската работа в леката атлетика".


Треньорска дейност

Треньор в група скокове в клуб “КЛАСА” при НСА.


Научни интереси

Научните интереси са в областта на техниката, тренировката, методиката на обучение, методиката на преподаване в леката атлетика и по-специално в лекоатлетическите скокове.


Публикации, учебници, ръководства

1. Огнян Миладинов, Игор Мироненко, Йонко Йонов - Последните три крачки от засилването, Треньорска мисъл,
1987 г., № 6, с. 14.
2. Огнян Миладинов, Йонко Йонов, Огнян Тишинов - Динамически особености на някои скокови упражнения при скачачи на дължина, Спорт и наука, 1999 г., № 4-5 с. 12.
3. Огнян Миладинов - Кинематико-динамични взаимовръзки при отскок от място в хоризонталната и във вертикалната равнина, Спорт и наука, 1999 г., № 6, с 8
4. Огнян Миладинов - Взаимодействие с опората на последните крачки от засилването в скока на дължина, ВИФ “Г. Димитров” - Научни трудове, том XXVIII, 1988 г., книга IV, с. 41.
5. Огнян Миладинов - Изследване на кинематичните характеристики на движенията при скока на дължина със засилване, Спорт и наука, 1994 г. № 11-12, с. 8.
6. Огнян Миладинов, Апостол Славчев - Анализ на някои параметри на техниката при скок на дължина, Спорт, общество, образование – сборник с доклади от годишната научна конференция на НСА, 22-23 май 1998 г., том ІV, втора част, с. 240.
7. Огнян Миладинов - Специални упражнения за развиване на взривна сила при скачачи на дължина, Спорт и наука, 1995 г., № 2, с. 14.
8. Огнян Миладинов - Изследване на методика за прилагане на специални упражнения за взривна сила при състезатели на скок на дължина, Спорт и наука, 1996 г., № 3-4, с. 11.
9. Огнян Миладинов, Йонко Йонов, Камелия Миладинова - Класификация на средствата за скоростно-силова подготовка в скока на дължина, Спорт и наука, 1996 г., № 10 - 12, с. 10.
10. Огнян Миладинов - Анализ на поведението на състезатели на скок на дължина по време на състезание, Спорт и наука, 1999 г., № 1, с. 27.
11. Огнян Миладинов - Организация на тренировъчното натоварване в микро- и мезоциклите в скока на дължина - ХХIХ институтска научна конференция на студентите и младите научни работници, 5-6 май, 1988 г.
12. Огнян Миладинов, Апостол Славчев - Изследване на някои параметри при вертикални подскоци над препятствия, Спорт и наука, 1996 г., № 7, с. 12.
13. Огнян Миладинов, Милен Петров - Изследване динамиката на скоростта на бягането по засилването в скока на дължина, Спорт и наука, 2000 г., № 5,6, с. 3
14. Огнян Миладинов, Йонко Йонов - Изследване зависимостта на спортното постижение от обема на средствата за скоростно-силова подготовка в скока на дължина в многогодишен аспект, Спорт и наука, 2001 г. № 3, с. 3.
15. Огнян Миладинов - Още нещо за техниката на скока на дължина – “Атлетика”, 2001г. № 4, с. 32.
16. Огнян Миладинов, Димитриос Лиатакис - Изследване на някои параметри на техниката при троен скок - жени, Спорт и наука, 2001 г. № 4 с. 3
17. Михаил Каломирис, Йонко Йонов, Огнян Миладинов - Адаптация към силови натоварвания при юноши – скачачи, ІІ-ри международен научен конгрес “Спорт, стрес, адаптация” София, 13–14.10.2001г., с. 60.
19 Огнян Миладинов – Джонатан Едуардс – 18.29 m, световен рекорд и още резерви, сп. Атлетика1 2002 г. № 5, с. 36.
20.
Ognyan Miladinov, Peter Bonov - Individual Approach in Improving the Technique of Triple Jump for Women, New Studies in athletics, 2004/4.


 
??????? ??? Facebook Twitter Share