НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Проф. Василка Христова, доктор

Факултет "Педагогика"
Катедра Баскетбол, волейбол, хандбал
Сектор Волейбол
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(372)

Образование и кариера

Висше образование (ВИФ – 1976 г.);
От 01.02.1979 г. – н.сътрудник – ІІІ ст.;
От 01.04.1982 г. – н.сътрудник – ІІ ст.;
От 21.05.1984 г. – старши асистент;
От 07.07.1987 г. – главен асистент;
От 02.02.2002 г. – доцент.


Педагогическа дейност

От 1993 г. – м.декември до 30.06.1994 – преподавател по колективни спортове (ІІ цикъл – бакалаври и магистри).

Водеща ІІІ курс ТФ – специалност Волейбол;
Лекции – ІІ курс ТФ;
Магистри – “Волейбол в свободното време и училище”;
Магистри – Избран спорт – волейбол;
Консултации – понеделник – 10-11.30 ч.; сряда – 13-14.00 ч.


Спортна дейност

  1. Сребърен медал от Европейското първенство за девойки – Рига, 1969 г.
  2. Сребърен медал от Републиканското първенство – 1970 – жени, ЖСК “Славия”.
  3. Бронзов медал от Републиканското първенство – 1967 – девойки “Локомотив” СФ.
  4. Бронзов медал от Републиканското първенство – 1971 – жени, ЖСК “Славия”.


Научни интереси

  1. - високо спортно майсторство;
  2. - специални физически качества;
  3. - технико-тактически действия;
  4. - игрова ефективност;
  5. - форми на волейбола и различни негови модификации.


Публикации, учебници, ръководства

Дисертация: “Изследване на технико-тактическите действия на разпределителите във волейбола за повишаване на игровата ефективност в нападение”.
“Второто подаване във волейбола” – монография, изд. “Колбис” – 2001 г.
Учебници / в съавторство – 1990 и 2004 г.
“Тренировката на волейболиста” – учебно помагало – съавторство.
“Тест на стъпало – проба за специфична работоспособност при волейболисти”.
“Нападателните действия във волейбола като система”.
“Въздействие на грешките върху игровата ефективност във волейбола”.
“Значимост на елементите за игровата ефективност във волейбола”.
“Фактори, обуславящи играта в нападение”.
“Факторна структура на защитната игра”.
“Ефективност на волейболистите от Олимпийските игри Атина′2004”.


Василка Христова като състезателка
по волейбол (вдясно долу)

Книгата на Василка Христова
"Второто подаване във волейбола"

Сподели във Facebook Twitter Share