НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Проф. Владимир Цветков, доктор

Учителски факултет
Катедра Баскетбол, волейбол, хандбал
Сектор Баскетбол
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(263)
Мобилен тел: 0898677406

Образование и кариера

  Дата и място на раждане: 24.08.1946 г., гр. Рила, обл. Софийска

Висше образование (ВИФ – 1972 г.);
Асистент в катедра “Баскетбол, волейбол, хандбал” от м.април 1977 г.
Специализация – ГДОКФК – П.К.Лесгафт – Санкт Петербург, Русия, 1983 г.
Защитена докторска дисертация – 1985 г.
Избран за доцент – 1990 г.


Педагогическа дейност

Чете лекции и ръководи упражнения по баскетбол и методика на преподаване на баскетбол на студенти от всички курсове и факултети.
Участва като ръководител и лектор в курсове за повишаване на квалификацията на кадрите – треньори и учители в треньорски семинари.


Спортна дейност

Състезател по баскетбол в продължение на 20 години:

 1. До 1965 г. в ДФС Марек
 2. 1966 – 1967 г. в Спартак Сф
 3. 1966 г. – член на националния юношески отбор
 4. 1967 – 1968 г. в Миньор Перник
 5. 1969 – 1972 г. във ВИФ
 6. 1972 – 1977 г. в Славия Сф
 7. През 1977 г. удостоен със званието “Майстор на спорта”.


Треньорска дейност

1979 – 1985 г. – старши треньор на представителния мъжки отбор на ВИФ, национален студентски шампион и призьор в държавното първенство на България – втора лига.
1985 – 1987 г. – старши треньор на юношеския национален отбор.


Научни интереси

 1. Теория и методика на баскетбола.
 2. Психологически фактори и състояния в баскетбола.
 3. Двигателни координационни способности в спорта.


Публикации, учебници, ръководства

Публикации:

 1. Вероятностно моделиране на технико – тактическите действия на баскетболистите в защита. Трен. мисъл, 1981, № 7;
 2. Промени на психическите функции у баскетболисти в годишния тренировъчен цикъл. ВФК, 1982, № 11;
 3. Моделни психологически характеристики на висококвалифицирани баскетболисти. ВФК, 1985, № 10;
 4. Фактори, определящи комплексната спортна подготвеност на баскетболисти през отделните периоди на годишния цикъл. ВФК, 1991, № 9;
 5. Сравнителен анализ в развитието на някои психологически характеристики между кадети и висококвалифицирани баскетболисти. СН, 1995, № 5;
 6. Връзка на координационните способности и техническите похвати в баскетбола. СН, 2004, № 2;
 7. Сравнение между координационните способности на 10 и 11 – годишни момичета, занимаващи се с минибаскетбол. СН, 2004, извънреден брой.

Книги:

 1. Психологически фактори в баскетбола. С., НСА – ПРЕС, 1999
 2. Минибаскетбол – организация и обучение. С., ИК “Комливест - АМ” 2000
 3. Начална подготовка с баскетболисти. С., Артграф, 2003
 4. Тактическа подготовка на 12 – 14 –годишни баскетболисти. С., Авангард Прима, 2004

Учебници:

 1. Баскетбол. Учебник за студентите от ВИФ “Г. Димитров”. С., МИФ, 1986
 2. Баскетбол. Учебник за студентите от НСА. С., НСА – ИПБ, 1993

Ръководства:
Обучение по баскетбол. С., НСА – ИПБ, 1997.


 

Сподели във Facebook Twitter Share