НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Гл. ас. Милчо Войников

Факултет кинезитерапия, туризъм и спортна анимация
Катедра Спортна медицина
Сектор Спортен масаж
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(290)
E-mail: milcho_voynikov@abv.bg

Милчо Войников

Сподели във Facebook Twitter Share