НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Проф. Лейла Крайджикова, доктор

Факултет кинезитерапия, туризъм и спортна анимация
Катедра Спортна медицина
Сектор Спортен масаж
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(379)
Дом. адрес: жк „Хр. Смирненски” бл. 74, ап. 16, София - 1574
E-mail: leylakr@abv.bg

Образование и кариера

1972-1976: Математическа гимназия гр. Велико Търново
1976-1980: Лечебна физкултура (кинезитерапия) във ВИФ “Г. Димитров” (понастоящем НСА “В. Левски”)
1985: Специалност “Медицинска физкултура” в Медицинска Академия – гр. София
1999: Защитена дисертация ”Кинезитерапия при функционални нарушения на сакроилиачната става” – шифър 03.01.57, за образователна и научна степен ”доктор”.

Работа:
1981-1987: кинезитерапевт в ОФТР на Окръжна клинична болница – гр. Добрич
1987 – до сега: НСА “В. Левски” – катедра Спортна медицина;
-ръководител на курсове по масаж и мануална терапия към АКРБ.

Научно звание:
2001 г.: ”доцент” – шифър 05. 07. 05.

Курсове и специализации:
· участие в над 25 курса в областта на кинезитерапията, масажа и мануалната терапия с български и чуждестранни лектори;
· 1996-2001 пет месеца специализация в Швейцария в областта на мануалната терапия, кинезитерапията, масажа, нервно-мускулната терапия, за запознаване с рехабилитационната концепция на различни институции и обучението по кинезитерапия.


Педагогическа дейност

Преподавател в магистърските програми на НСА и в курсове за преквалификация към ЦСДК на НСА;


Публикации, учебници, ръководства

· над 40 статии и доклади, отпечатани в списания и сборници;
· съавтор в шест учебника и учебни помагала по масаж и кинезитерапия;
· 2 монографии;
· 17 участия в конгреси по спортна медицина и кинезитерапия в чужбина и над 30 в български конгреси и конференции, включително с международно участие.


Обществена дейност:
· член на комисията на НСА за ENPHE (Европейска мрежа за висше образование по физиотерапия) и координатор на ENPHE за България;
· координатор на НСА за международен проект (с участието на 6 страни) по програма ЕРАЗЪМ на тема: “Изследване на функцията и здравето - основа на ефективната кинезитерапия”;
· член на УС на АКРБ (Асоциация на кинезитерапевтите и рехабилитаторите в България);
· член на УС на БНДСМКТ (Българско научно дружество по спортна медицина и кинезитерапия);
· делегат на АКРБ в Европейските конгреси за образование по физиотерапия (кинезитерапия) – ноември 2004 г. и септември 2008 г.;
· делегат на АКРБ в General Meeting на Европейския Регион на WCPT (Световна конфедерация на физикалните терапевти) – 2004 г., 2006 г., 2008 г.;
· председател на регистрирана група по интереси в Международната организация по мануална терапия (IFOMT) към WCPT.

Сподели във Facebook Twitter Share