НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Гл. ас. д-р Любомир Младенов

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Спортна медицина
Сектор Спортна медицина
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(290) / стая 326
E-mail: lubomirmld@yahoo.com

Образование и кариера

1996 г. – Завършва Медицински факултет на Медицинския университет в София.

2007 г. – Придобива специалност «Вътрешни болести».

2000 г. – Завеждащ лаборатория по “Функционална диагностика” в НСА „Васил Левски”.

2005 г. – Печели конкурс за асистент в НСА „В. Левски”, катедра „Спортна медицина”.


Педагогическа дейност

· Води упражнения по спортна медицина и по хигиена на студенти от ОКС «Бакалавър» на Треньорски факултет, Учителски факултет и КТТСА.

· Води СИП «Функционална диагностика на дихателната система» - за студенти по кинезитарапия


Научни интереси

 

· Функцианална диагностика в спорта, спироергоеметрия.

· Планинска медицина, алпинизъм. Остра планинска болест. Инцидентна хипотермия.

· Член на българското дружество по планинска медицина.

· Член на Българското дружество по спортна медицина и кинезитерапия


Публикации, учебници, ръководства

Автор е на повече от 12 научни статии в областта на спортната медицина и планинската медицина.


 

??????? ??? Facebook Twitter Share