НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Доц. д-р Богдана Илинова, доктор

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм"
Катедра Спортна медицина
Сектор Спортна медицина
Контакти:
Студ. град: (02) 4014(344) / стая 321
E-mail: bogyilinova@abv.bg

Образование и кариера

1982 г. – Завършва Медицински факултет на Медицинска академия, София

1982 г. – Ординатор в АГ клиника в Окръжна клинична болница, Пазарджик

1986 г. – Печели конкурс за асистент във ВИФ „Г. Димитров”

2013 г. – Защитен дисертационен труд на тема: „Физическо развитие и физически работен капацитет на състезателки, практикуващи традиционно мъжки спортове“.

2015 г. – Доцент в катедра „Спортна медицина“


Педагогическа дейност

Води упражнения по спортна медицина и по хигиена на студенти от бакалавърската степен на Треньорски факултет, Учителски факултет и КСАТ.


Научни интереси

Спортната антропология, соматотипологията и особеностите на спорта за жени.

Член е на Българското научно дружество по спортна медицина и кинезитерапия.


Публикации, учебници, ръководства

Автор е на над 20 научни статии.

Участва в редица научни форуми по спортна медицина.


 

??????? ??? Facebook Twitter Share